Charita nebo hyenismus?

Jak hluboko může opozice klesnout? Je opravdu nutné plivat na každého, kdo podpoří dobrou věc? Proč se nemá z chvályhodného činu dělat politikum (rozuměj věc veřejná) a podílet se tak na „šíření dobrých zpráv“? Co je tedy žádoucí v politickém prostoru šířit? Nenávist a nespokojenost?

Tato serie otázek se mi vybavila při přečtení příspěvku na stránkách ANO 2011 – Praha 21 z letošního dubna. Článek je o podpoře charitativní sbírky pro Veroniku Pilnou. V podtitulku autoři uvádí:
Jak hluboko lze klesnout? Je nutné, aby se politik prezentoval charitou? Proč je potřeba dělat politikum z chvályhodného počinu?

Jistě, jak písmena v názvu ANO naznačují, zrodilo se  z „Akce nespokojených občanů„. V roce 2011 byl k nespokojenosti se stavem společnosti určitě důvod, ze stejného důvodu se i Otevřený Újezd již v roce 2010 zapojil do místních voleb jako určitý prvek občanské politické „domobrany“. Je však nespokojenost „nespokojených“ se vším a všude trvalé řešení? A to včetně plivání na charitu? Nebo nazývání hyenismem, když se někdo k charitě veřejně přizná? Tady mám pocit, že se zachází příliš daleko.

Jistě, aktualita MČ Praha 21 z 19.dubna 2017 se dala napsat lépe, rýpnutí do populisticky řečnící opozice, aby také příspěla, bylo nešťasné. Do opravdu dobré zprávy nepatří. Přesto nadále platí, že chlubit bychom se měli především dobrými skutky a táhnout veřejnost dobrými příklady, ne nespokojeností a jitřením emocí očerňováním. Toto by si měla uvědomit nejen „Akce nespokojených“,  to platí pro každou zdravou společnost.


Zdroj: http://ujezdnl.anobudelip.cz/cs/aktuality/charita-nebo-hyenismus-33830

Snímek části  webové stránky týmu ANO – Újezd nad Lesy, diskutovaný příspěvek vpravo nahoře.