PROGRAM PRO ÚJEZD NAD LESY

NAŠE VIZE

CHCEME, ABY ÚJEZD NAD LESY BYL MÍSTEM PRO ZDRAVÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT NEJEN DNES, ALE I V BUDOUCNOSTI

Uděláme všechno, co je v našich silách, abychom tuto vizi naplnili

PRIORITY PRO ÚJEZD 2022-2026

DĚLAT SPRÁVNÉ VĚCI KONEČNĚ SPRÁVNĚ!

Spolupráce

Návrat ke komunitní spolupráci s veřejností, spolupráce se spolky a zájmovými kluby, korektní a předvídatelná spolupráce s politickými partnery

Komunikace

Transparentní data o fungování úřadu na webu, dostupný archiv investičních projektů a zápisů z jednání včetně vypořádání připomínek občanů

Chytrá rozhodnutí

Přebírání dobré praxe a inspirace z okolí, kvalitně připravené veřejné soutěže, unáhlené a nedomyšlené projekty nahradíme systematickým plánováním

Kvalitní úřad a úspory

Úsporný a profesionální provoz úřadu, zrušení dvou pozic uvolněných místostarostů, finanční úspory

Bezpečná doprava

Podpora MHD, odstranění jednosměrek pro cyklisty, realizace dopravní koncepce

Životní prostředí

Opatření na zadržení vody v krajině, ochrana a péče o Klánovický les, zeleň v ulicích pro zlepšení klimatu

Podrobný volební program

Pokud politici budou jen rozhazovat peníze, aby si zajistili popularitu, rozdávat si vysoké platy, nesmyslné finanční náhrady, dělat bez rozmyslu líbivé a předražené projekty, nemůže to dopadnout dobře. Ne pro ně, ale pro občany Újezda. Okamžitě zrušíme pozice uvolněných místostarostů a přestaneme vyplácet zbytečné náhrady. Q Proč ne? Ale ne za skoro půl milionu!

Pokud budou politici vymýšlet jen asfaltování, kácení a parkovací domy v rozporu s nutnými opatřeními na adaptaci na probíhající změnu klimatu, v následujících obdobích nás budou úpravy těchto projektů stát obrovské peníze – pokud vůbec napravit půjdou. Okamžitě pře-hodnotíme veškeré „betonářské“ změny územního plánu a stavební záměry mezi poli, v le-se a na plochách zeleně a začneme Újezd rychle připravovat tak, aby byl co nejodolnější vůči vedru, suchu, přívalovým dešťům a ostatním projevům klimatických změn.

Pokud budou politici považovat školství za zajímavé téma jen před volbami, jak to může dopadnout s nejmladší generací, s jejich rodiči i prarodiči? Okamžitě začneme dialog se školou, ministerstvem školství a hlavním městem Prahou o veškerých možnostech rozšíření vzdělávacích příležitostí v Újezdě. A skoncujeme se šikanováním a vyhazováním ředitelů újezdské školy. Veřejnosti otevřeme nová témata: umělá inteligence a robotika jako příle-žitost, nikoli hrozba.

Pokud politici budou realizovat pouze projekty, které generují nové a nové náklady na údržbu a provoz, budou se vysmívat šetření či zavádění moderních a ekologických technologií, za chvíli si ani nerozsvítíme, ani nezatopíme. Okamžitě začneme připravovat projekty komunitní energetiky pro maximální úspory a využívání alternativních zdrojů. Zavedeme pozici ener-getického manažera a propojíme sdílenou praxi v úsporách s využíváním solárů nebo bateriových úložišť na úřadě i mezi občany.

Pokud si budou politici jen hrát na spolupráci s občany a skutečnou práci budou nahrazovat jen výměnou dojmů na sociálních sítích, promrhají obrovský potenciál na zlepšování projektů v rámci jejich veřejných projednání v době, kdy návrhy lze vylepšit. Okamžitě nastavíme efektivní spolupráci radnice a občanů a vrátíme jí původní záměr a obsah. Projekty a záměry budeme veřejnosti představovat včas a s připomínkami pracovat tak, aby každý projekt zlepšily a zpřesnily.

Pokud si politici nebudou vážit podnikajících lidí, soukromníků a živnostníků, místa jako Újezd budou jen mrtvými noclehárnami s jednou benzínkou a pár diskonty. Okamžitě začneme pracovat na tom, aby úřad a základní škola – dva největší zaměstnavatelé v naší městské části co nejvíce nákupů a služeb odebírali u lokálních prodejců. Připravíme programy na podporu soukromníků v naší městské části.

Pokud budou politici využívat seniory nebo jiné věkové a zájmové skupiny pouze ke zvýšení své popularity a kupovat si jejich přízeň bez systémových řešení skutečných problémů, společnost se rozpadne. Je potřeba vyhledávat příležitosti, jak naše seniory zapojit do života komunity, pracovních příležitostí a aktivit v Újezdě, jak jim nabídnout systematické vzdělávání či propojení s mladou generací. Jen tak neztratíme jejich životní zkušenost a ochotu pomáhat. Podpoříme všechny aktivity, které spojují generace i volnočasové zájmy a činnosti.

To je náš plán.

ZLEVNÍME VÁM ENERGIE
» zavedeme komunitní energetiku
» instalujeme soláry a komunitní baterie na Rohožník, školu i školky
» zavedeme energetického manažera, který bude poskytovat konzultace i praktickou pomoc pro úřad i občany
» pořídíme přístroje k zapůjčení pro měření spotřeby domácích  spotřebičů a termokamer pro měření úniku tepla, zajistíme letecké snímkování celého Újezda pro zjišťování tepelných mostů a ztrát

SNÍŽEME VÝDAJE ZA POLITIKY A ZAVEDEME ÚSPORY
» zrušíme pozice uvolněných místostarostů, přestaneme vyplácet místním politikům nemravné příspěvky a bonusy
» přestaneme vyhazovat peníze za nesmysly a zbytečnosti
» budovy ve vlastnictví obce začneme upravovat na šetrný provoz
» materiál a služby pro úřad a školu budeme kupovat u místních dodavatelů

OCHRÁNÍME ÚJEZD PŘED NEVHODNOU VÝSTAVBOU
» revokujeme usnesení a přípomínky k územnímu plánu
» ochráníme naše ulice i náš les před nekoncepční zástavbou
» skončíme s asfaltováním přírodních ploch a zbytečným kácením zeleně
» zavedeme opatření na snížení dopadů klimatické změny

VYKROČÍME DO 21. STOLETÍ
» podpoříme mimoškolní vzdělávání dětí s tématy umělé inteligence, robotiky,
programování a orientace v záplavě informací
» rozšíříme aktivity pro seniory o praktické seznámení s moderními médii a umělou inteligencí
» nabídneme osvětu proti dezinformacím
» posílíme mezigenerační vztahy a soudržnost místní komunity

AKTIVITY PRO ÚJEZD 2022-2026

CHCEME, ABY ÚJEZD NAD LESY BYL MÍSTEM PRO ZDRAVÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT NEJEN DNES, ALE I V BUDOUCNOSTI

Uděláme všechno, co je v našich silách, abychom tuto vizi naplnili