U NÁS V KOCOURKOVĚ

aneb co současná koalice ODS+ANO nedělá dobře

ROZTOČ TEN KOLOTOČ, AŤ TO LÍTÁ!

Zatočte kolotočem v horní části obrazovky a podívejte se na prohřešky současné koalice.

Celé 4 roky nás koalice neposlouchala, když jsme se chtěli zapojit do budoucího směřování Újezda, většinou udělala zcela něco jiného. 

Milí sousedé, dopřejte nám sluchu alespoň vy a podívejte, zda některé věci nevidíte stejně jako my.

Máme jiné priority, ale také zejména jiný přístup k práci a realizaci projektů. 

Správa věcí veřejných

Přijatý strategický plán, který nemohli připomínkovat ani zastupitelé

Koalice ODS+ANO si schválila nový strategický plán. Ačkoliv je strategie výsostným rozhodování zastupitelstva, o jeho pořízení rada rozhodla bez vědomí zastupitelstva. Navíc zpracovaný dokument nepředložila ani zastupitelům ani veřejnosti před jeho přijetím k připomínkování. To je u strategických dokumentů zcela nestandardní. Obvykle vše probíhá tak, že je finální verze zveřejněna a stanovena lhůta pro podání připomínek. Ty se následně vyhodnotí a zastupitelstvu se předloží doporučená verze včetně vypořádaných připomínek. To se u nás nestalo. Celkem vypovídající, formální „maličkostí“ jsou  třeba v dokumentu hrubé gramatické chyby, které nikdo neopravil. Na webu nikdy nebyly zveřejněné žádné výstupy z realizace plánu, ani analytická část, ze které dokument vzešel. Ostuda.

Naše řešení: Každý strategický dokument musí být realizován v úzké spolupráci s veřejností a to včetně jeho připomínkování. My bychom udělali veřejné představení s vyhlášením měsíčního termínu pro příjem připomínek ze strany veřejnosti. Vyhodnocené připomínky by byly součástí dokumentů pro rozhodování v zastupitelstvu. A protože na rozdíl od členů současné rady víme, že náš Újezd se skloňuje podle vzoru „LES“, měli bychom v dokumentu v druhém pádě „bez Újezda nad Lesy“ a ne chybně „bez Újezdu nad Lesy“. Ale opravit to již nelze, zastupitelé koalice si to schválili se všemi chybami, protože jejich představa, že stostránkový dokument můžete připomínkovat na zasedání zastupitelstva je nekompetentní a bláhová. Třeba si ale myslí, že je to tak správně, že by se mohl i tímto způsobem např. schvalovat územní plán… Ach jo.

Dva uvolnění místostarostové? Zbytečný „tunel“ do financí městské části

Koalice ODS+ANO byla po celé čtyři roky velmi stabilní. A finance za nově vytvořené uvolněné posty místostarostů k tomu z našeho pohledu výrazně přispěly. MČ utratila miliony na platy uvolněných místostarostů (6,6 milionů korun) a jejich přínos byl mizivý ve srovnání s výsledky všech předchozích koalic. Co se udělalo v dopravě výjimečného či nadstandardního? NIC.
 

Nové elektromobily bez knih jízd? To se to pak jezdí!

Prý to žádný předpis nevyžaduje – to byla odpověď z radnice. Třeba by úřad mohl požádat o výpis SPZ z kamerových systémů policie, kde všude auta jezdila. Kniha všech jízd by byla hned! Ale vážněji – auta radnice zakoupila z dotace a zcela jistě by měla zajistit a kontrolovat, zda jsou využívána v souladu s účelem dotací.

Zpřístupníme zasedání zastupitelstva občanům byl volební slib. Výsledkem bylo, posunutí začátku zasedání na 14 hodinu

Občane, vezmi si dovolenou…

Participativní rozpočet jen pro některé…

Některé projekty byly vyřazeny, přestože splnily veškeré podmínky. Nepodali je však „vhodní“ navrhovatelé. Jiné projekty, které podmínky překročily, vyhrály. S úspěchem se rovněž účastní i někteří zastupitelé. Dilema však je, zda je to správně. Zastupitel (navíc zastupitel vládnoucí koalice) má možnost ovlivňovat realizaci projektů jinými způsoby, než participativním rozpočtem, který je jediným nástrojem pro „obyčejné“ občany. Nebylo by vhodné tento nástroj ponechat pouze občanům?

Veřejná projednání a připomínkování? Výsměch! Ubohá Místní Agenda 21!

Dovolíme si koalici ODS+ANO trochu poučit, očividně připomínkování a zveřejňování záměrů a projektů není její parketa. Tak tedy: připomínkovat projekt má smysl v té fázi projektu, kdy už není projekt dokončen a schválen na stavebním úřadě, ale kdy projektanti mohou podněty občanů využití ke své práci a projekt vylepšit. Schvalovací proces je složitý a pokud připomínkování uděláte po schválení celé dokumentace, autoři se zákonitě brání jakýmkoliv změnám, a to i přestože by tyto změny byly k lepšímu. Ach jo, proč toto nikdo nechce pochopit. Podpořte nás a participaci radnice s občany nastavíme na standardní úroveň. Ta současná je strašná!

Zveřejňování projektů, dokumentací, zápisů? Opravdu zbytečná práce? V žádném případě!

Stále čekáme na slib starosty zveřejňovat plnění rozpočtu na úroveň jednotlivých faktur. Víme možná, proč to nejde…

Klánovice, malá městská část s úřadem násobně menším co do velikosti i počtu úředníků, je městská část, kde to jde! Rozkliknete jednotlivé položky rozpočtu a na samém konci je konečná faktura s textovým popisem, za co byla částka utracena.

V průběhu volebního období jsme žádali o seznam přijatých faktur a náš úřad se sveřepě bránil. Být to na webu, každý by se mohl podívat, že jsme nakupovali notebooky, iphony, ipady… a také se ptát – proč? Asi je radní skutečně potřebovali… 

Proč nemůže být opoziční zastupitel přijatý do oficiální facebookové skupiny městské části?

Celé dva roky koalice ODS+ANO na úvodní webové stránce městské části propagovala soukromou uzavřenou facebookovou skupinu, vydávanou jako oficiální skupinu městské části. Správci dokonce byli (jsou?) všichni členové rady. Přestože ve skupině je velké množství lidí, kteří s Újezdem nemají cokoliv společného, náš zastupitel, bývalý starosta nebyl do skupiny přijat a skupina mu byla zablokována. Bez komunikace a vysvětlení. Jednou z hlavních rolí starosty by mělo být zajištění rovnosti všech zastupitelů. Starosta Samec poté, co skupina nabrala velké množství členů, link z hlavní webové stránky městské části odstranil a nyní se tváří, že to není ta „oficiální skupina úřadu“, ale jen … Nevadí. Vadí ale to, že městské části nezaplatil za reklamu, kterou po celé dva roky čerpal. Postaráme se, aby tyto dluhy byly splaceny.

Nezávislá redakční rada Újezdského zpravodaje? Zapomeňte!

Proč má mít jeden zastupitel tu výsadu, že je člen redakční rady a ostatní ne? S možností publikovat nad rámec sloupků, které mají zastupitelé každý měsíc k dispozici? Nevíte? No přeci proto, aby „opoziční“ zastupitel nenapadal koalici ale ostatní opoziční zastupitele. Všechny sliby, které starosta dal, byly porušeny. Podpořte nás, rovnost zastupitelů v tomto ohledu obnovíme. V těchto volbách kandidují dva členové redakční rady. Postarejme se o to, aby v případě, že budou zvoleni, přepustili svá místa skutečně nezávislým osobám. Rovnost zastupitelů musí být i co do možnosti sebeprezentace ve Zpravodaji.

Územní rozvoj

Zastavět louky na Blatově u lesa je hloupost. Požádat o navýšení podlažnosti ještě větší

To si současná koalice ODS+ANO odhlasovala a poslala jako zásadní připomínku ke změnám Metropolitnímu plánu. Přitom plně první návrh, zpracovaný IPR Praha, ponechal pozemky mezi fotbalovým hřištěm a ulicí Čankovská nezastavitelné. Odpovídalo by to zvýšené ochraně hranice lesa, i dnes zcela přírodnímu charakteru tohoto území. Koalice však připomínkami požaduje tuto část ponechat jako stavební a žádá navýšení podlažnosti na 3NP. Proti tomu se postavili občané a podali věcně shodnou připomínku, aby lokalita zůstala nezastavitelná. Budeme hájit nezastavitelnost této lokality a názory místních občanů. Lokalita jako místo pro výstavbu střední školy (tento návrh byl při projednávání zmíněn) je naprosto nevhodná! Budoucí koalice může tuto připomínku stáhnout. Podpoříte nás v tom?

 

 

Národní stadion? Řekněte panu starostovi, že je to nesmysl. Třeba vy, kterým ho plánuje za vašimi ploty!

Co by přinesl „národní stadion“ naší městské části a jeho občanům? Zejména občanům v jeho bezprostřední blízkosti? Každý, kdo bydlí mezi Zaříčanskou a Rohožnickou by měl zbystřit, co to vlastně koalice po Metropolitním plánu požaduje. A co vy, chcete mít „národní stadion“ v naší městské části? Se všemi souvisejícími změnami už v tak dost zoufalé dopravě, nárůstu zastavěnosti a permanentním provozu komerční stavby?

 

 

Směna pozemků v Druhanické? Prý to bylo nejlepší řešení… Ale pro koho?

Nemá cenu popisovat, jak špatné rozhodnutí radnice udělala. S investorem, který městkou část neoprávněně žaloval o desítky milionů korun, provedla směnu pozemků zcela podle jeho představ. Až se tato lokalita zastaví, řada lidí si uvědomí, že směna byla velká chyba. Je s podivem, jak si naše městská část nechala vnutit pozemky pro vybudování parčíku kolem dokola soukromého domu na východní straně Druhanické a na příklad neusilovala a ani nesměnila malé pozemky investora v jeho západní části, které jsou pod pozemkem komunikace. Neočekávali byste, stejně jako my, že když se dohaduje vzájemná směna pozemků, započítají se i ty, o které stojí městská část? Pro koho to tedy bylo to nejvhodnější řešení?

 

Musí být každá lesní cesta asfaltová? Proboha, ne!

Že starosta rád (především veřejně a s fotkami na FB) jezdí na koloběžce ještě neznamená, že musí být každá lesní cesta asfaltová! Koalice však podala jako zásadní připomínku k Metropolitnímu plánu, aby se dnes existující lesní cesta mezi nádražím a školou změnila na asfaltovou. Musíme, a opravdu chceme mít 40 metrů od plánované cyklostezky podél Staroklánovické další novou lesní asfaltovou? Tuto připomínku bychom rádi stáhli, víc udělat nemůžeme. Podpoříte nás?

Životní prostředí

Proč proboha asfaltujeme polní cestu na Skalku? Zbláznili jste se?

Vyzkoušeli jste si, jít ve 30+ °C po rozpáleném asfaltu na Skalku? Že starosta rád jezdí na koloběžce neznamená, že musíme mít všechny polní cesty asfaltové! Pejskaři, podpořte nás, ať se Újezd nepromění v asfaltové peklo pro nás i naše mazlíčky! Moc děkujeme!

Měnit lesní pozemky na park je krátkozraké. Rekreaci můžete realizovat i na lesních pozemcích!

Celistvost Klánovického lesa by měla být udržována za každou cenu. Pohledem na historické ortofotomapy zjistíte, že každá doba neustále Klánovickému lesu ukrajuje, ukrajuje a ukrajuje. Současná koalice se ke „zlodějům lesa“ přidává a požaduje zásadními připomínkami po Praze změnu některých lesních pozemků v Metropolitním plánu na park či dokonce na zastavitelnou lokalitu. Škodíte lesu, škodíte nám!

Rekonstrukce ulice Staroklánovická (ulice k nádraží) bez stromové aleje? To může napadnout pouze koalici ODS+ANO.

Pouze 5 parkovacích míst by stačilo na umístění liniové aleje podél nově rekonstruované Staroklánovické. Stín v probíhající klimatické změně je zásadní zbraň! Naše radnice sice šmahem odsouhlasí zrušení 1/2 současných parkovacích míst (zůstane jich pouze 47 ze 120 současných), ale dalších 5 pro umístění aleje již není ochotna obětovat. A místo příjemné ulice, kde stromy automobilům, chodcům i cyklistům poskytují stín, čeká novou ulici pouze horké „peklo“ černého asfaltu a betonu, proložené suchými trsy trávy, kterou projektanti pod vedením naší radnice vydávají za uliční zeleň.

Udržitelná spotřeba

Dva uvolnění místostarostové stáli naši městkou část za celé volební období 6,6 milionů korun, přesto si je koalice ODS+ANO poprvé v celé historii Újezda prosadila.

Zaregistrovali jste přínos této „investice“? My ne a najdeme lepší využití pro investici těchto finančních prostředků.

Museli si místostarostové a radní pořizovat na náklady úřadu iPhony, iPady, notebooky?

Počítejte s námi: iPhone 40 tis. Kč, 2x iPad 40 tis. Kč, 6x notebook 140 tis. Kč,.. Drobné? Ne! Ve dvou předešlých volebních období byla diskuse v radě krátká: „Použijeme své vlastní. Chcete se pojistit proti riziku špatných rozhodnutí? OK, pojistěte se a zaplaťte si.“

Doprava

Uvolněný místostarosta pro dopravu? Peníze vyhozené oknem…

Jaký přínos měl pan Růžička (ANO 2011) pro zlepšení dopravy? Minimální. Za čtyři roky nesplnil ani úkol zastupitelstva zpracovat nový dopravní generel, a jeho neustálé výmluvy na zasedání zastupitelstva byly až úsměvné. Kolik nás experiment s uvolněným místostarostou stál? No, hodně…

BUS pruh do Běchovic a pružné názory starosty Samce

Dobrá myšlenka zcela zabitá dvojicí Růžička – Samec. Obec se vzbouřila poté, co v naprosté tichosti stavební úřad vydal územní rozhodnutí na vybudování třetího pruhu pro autobusy a cyklisty už od zastávky Blatov. Zcela zničený park a poslední zbytky historické návsi, chybějící přechod pro chodce a naprostá neefektivita projektu (proč ničit park, když zácpy jsou na druhé straně u Běchovic?) vyvolal tlak veřejnosti, který se radnice pokusila zvrátit „veřejným projednáním“. Starosta s místostarostou nechali projektanty vizualizovat přechod (který neexistoval), posunuly stromořadí (aby to vypadalo lépe), lhali o výškách opěrných stěn (vždyť jsme měli v rukou ono vydané – zce jiné – územní rozhodnutí včetně všech podkladů …). Starosta Samec pružně a chápavě naznačil, že by se pruh mohl budovat až od mostku, ale i tuto jeho variantu naprostá většina přítomných občanů odmítla. Nicméně následující měsíc v manipulativním článku ve Zpravodaji starosta napsal, že na „veřejné projednání“ přišli pouze odmítači a tak se bude prý budovat jeho varianta od mostku. Vyhodili jsme peníze za zpracování varianty, která byla zcela nesmyslná a další desítky miliónů korun by se utratilo za zcela nesmyslnou variantu. Děkujeme, že jste přišli a proti ničení parku jste se postavili. Smutné je, že to pánům Samcovi a Růžičkovi během dvou let zpracovávání projektu ani trochu nevadilo. Snad si toho lidé všimli. Takto se rozhodně projekty neřídí. A zapojit veřejnost ve fázi, kdy se již nedá nic rozhodnout je urážející. Bohužel to opět ukazuje na nekompetentnost vedení současné radnice.

Proč se má výstupní stanice autobusů u nádraží přestěhovat 77 metrů od podchodu? Jste normální?

Ano, ještě to asi nevíte, ale v projektu rekonstrukce Staroklánovické ulice je výstupní zastávka odsunuta na okraj spojky k hájovně. Cestující nyní budou muset přecházet před autobusem a spěchat v nečase do podchodu. Prý to jinak nejde. Tak říkáme, nedělejte to, současná varianta je lepší! Součástí rekonstrukce je zrušení bezmála poloviny současných parkovacích míst. Za cenu cca 100 mil. Kč (překládají se veškeré sítě v ulici a ulice se rozšiřuje) naprosto promarněná příležitost. Autobusy se sice budou dobře vyhýbat, ale to by se mohli i tak, že zrušíte ostatních 40 parkovacích míst (vyhláškou a za cenu jedné dopravní značky) a ušetříte obrovské prostředky. Proč nepostupujeme jako v Klánovicích? U sousedů IPR zpracoval zadání architektonické soutěže, proběhlo výběrové řízení a v září bude projekt prezentován veřejnosti a připomínkován. Radnice ODS+ANO nabízenou spolupráci z Klánovic odmítla. Perlička na závěr – po rozeslání projektu k připomínkám dotčených organizací jedna z připomínek IPR Praha byla: Proč jsou stožáry nového osvětlení umístěné uprostřed chodníku? Drobnost, která vykresluje kvalitu řízení a kontrolu práce projekčního týmu. Bez veřejného projednání, bez možnosti připomínkami projekt zlepšit.

Parkovací dům u nádraží? Slepá cesta co koalici vydržela celé čtyři roky

„Postupem času jsem zjistil, že parkovací dům spíš rozděluje, než spojuje,“ říká starosta Samec. Jen škoda, že si toho předešlých osm let nevšiml. Co tedy dělal pan Samec v dopravní komisi, jíž byl v minulém volebním období členem? A začátkem srpna 2022! (ano srpen 2022), asi pod tíhou voleb, rada schvaluje, starosta podepisuje objednávku na realizaci architektonické studie s požadavkem umístit v lokalitě 200-300 parkovacích míst (!!), včetně nabíjení elektromobilů… S termínem dokončení do 15. září. Občané nebojte, parkování u nádraží bude! Do voleb!

Doprava není průšvih místostarosty Růžičky (ANO), ale starosty Samce (ODS). Proč?

Protože dobrý starosta – manažer, nenechá na tak klíčové pozici pro Újezd po cele čtyři roky člověka, za kterým nejsou výsledky. A snaha na poslední chvíli alespoň něčeho v dopravě dosáhnout, vede k uspěchaným, nekoncepčním a nikým nepřipomínkovaným projektům. Takto vznikají promarněné příležitosti.

Proč nemáme dopravní generel a cyklogenerel? Zeptejte se místostarosty Růžičky!

Ani čtyři roky nestačily místostarostovi Růžičkovi (ANO) k vypracování dokumentu, který Újezdu tolik chybí. Proč?  My to víme! Vy ne? Tak čtěte!

Zdraví

Máme opravené zdravotní středisko na Rohožníku? Nemáme!

Kdyby starosta Samec věnoval rekonstrukci tolik času, co věnuje sociálním sítím (Facebooku), jsme si jisti, že středisko mohlo být opravené. Víte, kdy rada oslovila projekční kancelář s požadavkem na vypracování projektu? Radní až únoru 2022!! schválili výsledek poptávkového řízení na projektovou dokumentaci k provádění stavby a výkonu inženýrských prací vnitřních rozvodů zdravotního střediska na Rohožníku. Co ale rada dělala ty předchozí tři a půl roku? Asi brouzdala po sociálních sítích…

Máme vybudované nové zdravotní středisko na Blatově (budova Ideal Luxu)? Nemáme!

Městská část v minulosti získala dotaci 25 mil. Kč, koupila budovu Ideal Lux a začala připravovat projekt pro vytvoření nového zdravotního střediska. Koalice ODS+ANO však po celé čtyři roky na tento projekt ani nevzdechla.

Proč Klánovice dokázali zajistit očkování proti COVIDu ve své městské části a my, ani se dvěma uvolněnými místostarosty, ne?

Nevíme, ale zato víme, že klánovická radnice sama nabídla pomoc Újezdu a ponechala část svých kapacit újezdským občanům. Děkujeme starostce Starčevičové (Piráti) a místostarostovi Bekovi (STAN). Doufám, že to budeme umět někdy Klánovicím oplatit!

Místní podnikání

Čím radnice ulehčila podnikajícím lidem v Újezdě?

Hledáme odpověď… marně… Milí sousedé – živnostníci, doplníte to snad vy?

Školství

Odvolaná ředitelka školy – šrám, který se jen tak nezahojí

Starosta odvolal ředitelku školy za to, že předešlá ředitelka měla chyby v účetnictví a ta zase zdědila tyto chyby od účetní bývalého ředitele… Odvolal a neposkytnul potřebnou součinnost. Představa, že takto má probíhat spolupráce úřadu se zřízenými organizacemi je lichá. Rada ne hodila, ale shodila paní ředitelku do vody a … ještě jí pod vodou přidržovala hlavu. To si fakt myslela, že dělá správnou věc? Doufejme, že si toho veřejnost všimla, ať jsou argumenty té či oné strany jakékoliv. 

Horolezecká stěna v tělocvičně – rok musela být zavřená, aby se z radních stali hrdinové – máme novou krásnou stěnu!

Fakta: Na počátku byla špatně naplánovaná a do detailu nepřipravená rekonstrukce  tělocvičny. Nikdo se totiž v projektu stěnou vůbec nezabýval. Až když se po rekonstrukci na stěnu nedalo lézt kvůli špatně provedeným podhledům… Hledání viníků trvalo rok, aby se zjistilo, že vlastně za to nikdo nemůže. My to ale víme – může za to špatně připravený projekt rekonstrukce. Nicméně, mohlo se stejně tak dobře stát, že po rekonstrukci by třeba nešla nasadit síť na volejbal. Takže volejbalisti, buďte rádi, vy jste rok čekat nemuseli! Nyní máme krásnou, novou stěnu. Milá rado, děkujeme… (sarkasmus:-)

Kultura a volný čas

Ohňostroje za 50 tis. Kč, laser show za 70. Není to trochu zbytečné a drahé?

„Co budu starostou, ohňostroje budou!“, říká starosta Samec. Pokud nechcete každé volební období z veřejných prostředků utratit 200 tis. Kč, volte nás. Máme pro tyto prostředky lepší využití. Nezdá se vám, že „období her“ již skončilo a je nutné se více dívat do budoucnosti a lépe šetřit s finančními prostředky? Škoda, že ODS a ANO nejde příkladem… Asi si říkají, co je to 200 tisíc oproti 6,6 milionům na platy uvolněných místostarostů, co si tato koalice schválila.

Sociální prostředí

Globální odpovědnost

Globální odpovědnost znamená, že lidé a organizace jsou zodpovědní za svůj vliv na planetu Zemi a na společnost. To zahrnuje ekonomický, environmentální a sociální dopad. Globální odpovědnost spočívá v tom, že každý z nás se musí zamyslet nad tím, jak svým chováním ovlivňujeme ostatní a jaké důsledky to má.

Koalice ODS spolu s ANO? Kdo to kdy slyšel!?

Tato koalice oslabuje demokracii v České republice! Touto koalicí byla v Újezdě nad Lesy dohodnuta taková malá opoziční smlouva. Koalice ODS+ANO si vytvořila dvě nové pozice uvolněných a lukrativně placených místostarostů, navíc si rozdali všechny možné benefity, které zákony politikům umožňují. No posuďte sami – skutečně potřebuje starosta s ročním platem bezmála 1 mil. Kč příspěvek na ošatné? Ne, nepotřebuje. Komunální politika by měla být službou občanům, a ne prostředkem k osobnímu prospěchu.

Uprchlíci dočasně v tělocvičnách. U nás ale néé!

Primátor Hřib požádal na počátku uprchlické krize o součinnost všech 22 velkých městských částí (tj. včetně Prahy 21 – Újezda nad Lesy) a vyzval každou z nich k zajištění dočasného ubytování uprchlíků v tělocvičnách. Proč se naše městská část nepřipojila, když tělocvična v Polesné se samostatným vchodem měla dostatečně velkou kapacitu? Kolik naše městská část uprchlíků umístila?