Blog k volební příloze Zpravodaje

Je to opravdu zajímavé, mnohé strany opět přicházejí s úžasnými sliby, které se líbí. A u kterých vás napadá jediné. Proč to, když v Zastupitelstvu byli, propána dosud nedělali?

Pikantní je pro mne například Volba pro Újezd s Ing. Tomášem Vaníčkem na 3 místě, současným prominentním zastupitelem. Jeho priority jsou na prvním místě zlepšit informovanost všech občanů a zapojit občany do rozhodování. Nádherné… voláme po tomtéž.

Bohužel ze své velmi osobní zkušenosti vím a pamatuji, jak tento pán coby šéfredaktor Zpravodaje stál osobně za cenzurou kritických článků. Později v době, kdy jsem s ním byl jako první předseda aktivní ve Školské radě při ZŠ Masarykova, opět kolega Vaníček z pozice  zástupce MČ Praha 21  prosazoval zastavení zveřejňování informací z jednání rady, což se příčilo mému pojetí otevřenosti a fungování tohoto orgánu.

Opravdu, zajímavé obraty. Všichni dnes slibují co chceme slyšet, zpátky se již nikdo neohlíží. Jsem zvědav, jak dlouho to na nás bude fungovat.

A tak vzpomínaje na památné zasedání Zastupitelstva, které si jednohlasně odhlasovalo, že do diskuse k bodu nazvaném na pozvánce ve Zpravodaji „veřejné projednání koncepce rozvoje hl.m Prahy“ nebude připuštěna veřejnost, prý aby se zbytečně neprodlužovalo jednání, provedené v rekordním čase, říkám: „jak dlouho ještě…?“

Určitou nadějí jsou nové strany a uskupení. Vím o čem mluvím. Já na Zastupitelstvech jako občan byl. Já to viděl. Bylo to velmi nedůstojné. Proč se občanů nikdo z těch, co nyní mluví o otevřenosti nezastal? Proč nás nepodpořili, když jsem já nebo jiný občan chtěli vést důstojnou diskusi? Protože jsme měl jiný názor než oni? Ale to je přece účelem diskuse. Nebo ne?

Proč mám mnohým ze současných 17 zastupitelů roztroušených dnes na různých  kandidátkách věřit? Není důvod podlehnout marketingu. Já mám jasno. Ale co ostatní ? Osobní zkušenost má málokdo, letáků ve schránce každý mnoho .

A tak staré „dobré“ kádry neztrácejí úsměv a naději. Uvidíme po víkendu.