Veřejné forum zaplnilo polyfunkční dům

Praha 23.4. 2014

Veřejného forum, rozběhnuté v rámci aktivit Otevřeného Újezda a jeho koalice jako reakce na problémy, jenž vyplynuly z důsledků problematického stylu vedení MČ předcházejících let, se zabývá rozvojem MČ a spolu s jeho otevřeným projednáváním za účastí veřejnosti v rámci volné soutěže podnětů a nápadů se nyní teší stále rostoucí účasti.

Vice než stovka účastníků zaplnila letos sál polyfunkčního domu Level, kde se akce konala.

Jde již o třetí Veřejné forum v pořadí. Výsledky a závěrečná zpráva je veřejně dostupná na stánkách obce:
http://www.praha21.cz/sluzby-a-informace/udrzitelny-rozvoj-mc/mistni-agenda-21/verejne-forum.html
Akce se zůčastnil a metodisky ji podpořil i Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR.

Jsme rádi, že aktivity Otevřeného Újezda v rámci koalice směrem k rozšiřování otevřenosti v otázkách rozvoje MČ a zapojení veřejnosti do rozhodování nezůstaly jen ve volebím či koaličním programu, ale přinášejí reálné ovoce v podobě vyjasňujících se priorit a rostoucího zájmu veřejnosti o zapojení do rozhodování o budoucnosti a prioritách rozvoje MČ.

TOP priority občanů roku 2014 v oblastech
A. Územní rozvoj
B. Volný čas
C. Školství
D. Mládežnický stůl
E. Sociální a zdravotní oblast
F. Doprava
G. Životní prostředí
H. Občanská vybavenost, podpora podnikání

jsou – mimo jiné, které budou následně seřazeny do deseti priorit:

  • Vyřešení situace skautské klubovny (oblast B a D)
  • Služba škole – vrátný (oblast C)
  • Prosadit kostru urbanistické koncepce/koncepci (oblast A)