Úřad již nebude moci tajit, kolik kdo bere, rozhodl Nejvyšší správní soud

Újezd nad Lesy, 24.10.2014

Včera zveřejnily Hospodářské noviny informaci o přelomovém rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které dalo za pravdu těm, kteří s podobnými žádostmi dříve neuspěli. Také zastupitelé za Otevřený Újezd (OÚ) se setkali s touto praxí, kdy například i na dotaz předsedy Finančního výboru zastupiteltva (ing. Michael Hartman, OÚ) byly žádosti o některé informace odmítány s odkazem na ochranu osobních dat. Nebylo tak například snadné spočítat, zda náklady na některou funkci jsou vynakádány hodspodárně či nikoli.

Vzhledem k situaci, kdy OÚ disponovalo v minulém volebním období jen třemi zastupitelsými mandáty a spolu s  novými stranami usilujícím o vyšší transparentnost bylo zastupitelsvu v měnšině, představovala, i přes formálně vedoucí pozici starosty na radnici MČ Praha 21 , veřejná kontrola obtížný úkol. Po letošních volbách, kdy mají strany deklarující otevřenost v zastupitelstvu převahu, by to mělo být snadnější.  I tak jde v případě uvedeného roznodnutí Nejvyššího srávního soudu pro Újezd o další významný posun na cestě k otevřenosti a k vyšší veřejné kontrole, kterou si OÚ vytklo za cíl. Ne vždy bylo úspěšné a naráželo na odpor prosředí, do kterého nyní zasáhl svým rozhdnutím také správní soud.

 Jak uvádějí Hospodářské noviny:

  • Nejvyšší správní soud rozhodl, že úřady nemohou tajit, kolik kdo bere.
  • Žádosti o zveřejňování platů musí vyhovět prezidentská kancelář i radnice měst.

Prezidentská kancelář nebo pražský magistrát
budou muset zveřejnit platy klíčových úředníků. Dosud se tomu podobně
jako další úřady bránily, zasáhl ale Nejvyšší správní soud. Jeho
rozšířený senát pod vedením předsedy soudu Josefa Baxy doplnil a
zpřesnil tři roky starý verdikt, který řada institucí buď ignorovala,
nebo obcházela a ani obecné soudy si s jeho interpretací nevěděly rady.
Včerejší rozhodnutí je přelomové, sami soudci ho nazývají „dlouho
očekávaným precedenčním rozsudkem“.

Zdroj a více informací:

http://archiv.ihned.cz/c1-62993680-prelomove-rozhodnuti-soudu-platy-a-odmeny-uredniku-jsou-verejne (Hospodářské noviny),

http://www.nssoud.cz/Urady-kraje-obce-verejne-instituce-a-jine-tzv-povinne-subjekty-musi-dle-zakona-c-106-1999-Sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-poskytovat-informace-o-platech-a-odmenach-svych-zamestnancu-a-dalsich-osob-placenych-z-verejnych-prostredku/art/2153?tre_id=205 (Nejvyšší správní soud).