Uvedení na pravou míru – reakce na listopadová mediální vyjádření Jana Slezáka

17.11.2014, Praha 21
Tisková zpráva

V listopadových mediích se
objevila informace, týkající se našeho volebního uskupení, kterou
bychom rádi uvedli na pravou míru.

Jde mimo například o článek Šárky
kabátové nazvaný „Rozháněl demonstranty v lednu 1989. V čele městské části
je opět.“ Ten byl publikován v Lidovkách dne 12. listopadu 2014. 
V článku je citát, kterým se pan Slezák, nově zvolený místostarosta MČ Praha 21, hájí před kritikou poukazem na minulé volební období: „Když to nevadilo v předchozích letech, tak nevím, proč by se teď mělo něco měnit. Funkci jsem vykonával i před čtyřmi lety, takže nevím, jak by se to změnilo s ohledem na moji minulost“ .

Tuto informaci považujeme za nepravdivou a proto pokládáme za nutné se vůči ní vymezit přiloženou tiskovou zprávou, která je adresována redakci článku a mediím.

Za zastupitelský výbor Otevřený Újezd,

Michael Hartman, předseda