Vzpomínka na Václava Havla

Dnes před třemi roky zemřel Václav Havel – spisovatel, dramatik a náš president.

„…Jsem hluboce přesvědčen, že dějiny střední Evropy by se odehrávaly jinak, kdyby se prezidentem Československa stal Dubček, jehož celoživotní zkušenost pravila, že osudy národů určují velmoci a že jen když bude dostatečně opatrný, Moskva jej možná opět povolá do služby. Jenže Havel chtěl vtisknout Čechům ( a Slovákům) víru, že vzdor a „neopatrnost“ se vyplácejí, že národy si samy určují svůj osud, pokud jsou připraveny snášet případné oběti….Jde především o to, že Havel dal české společnosti možnost stát se lepší a je už pouze její věcí, zda ji využije…“

Martin M. Šimečka

celý článek v Respektu č.50, WWW.RESPEKT.CZ