TZ: Starosta brání části zastupitelů pracovat ve prospěch obce

Starosta MČ brání části zastupitelů pracovat ve prospěch obce. A snaží se odstavit nepohodlnou veřejnost z jednání ZMČ.

Radnice městské části Praha 21 se snaží, aby nepohodlní zastupitelé,
kladoucí dotazy nebo předkládající body k projednání, nemohli pro obec
pracovat a účastnit se jednání zastupitelstva stejně jako nepohodlná
veřejnost.


7 zastupitelů ze 17 bylo tento týden vyřazeno z jednání ZMČ poté, co
si starosta a spříznění zastupitelé dohodli v historii MČ dosud
neslýchaný termín, načež jej oznámili tak pozdě, že část veřejnosti a
zastupitelů nemohla s ohledem na své pracovní závazky přijít.


„Jako zastupitel chci pracovat ve prospěch obce. To by měl být
společný zájem nás všech zastupitelů. Když nám neumožní účastnit se
zasedání, na kterém jsem dokonce předkladatelem návrhu, to mi dost vadí.
Nechápu, jak to, co se dnes děje, naší MČ prospěje“ říká Ing. Michael
Hartman, zastupitel za volební sdružení nezávislých kandidátů Otevřený
Újezd, které se ve volbách umístilo hned druhé za hnutím ANO 2011 s 21%
volebních hlasů.


„Veřejnost je na tom ještě hůř. Zastupitelé mají nárok na uvolnění ze
zaměstnání, pokud se o termínu jednání dovědí včas. Zákon stanoví lhůtu
7 dnů. Občané takovou možnost nemají. Pro veřejnost je čas 8:00
problematický i kdyby se to dověděli včas a ne jako nyní dopředu jen 3
pracovní dny. Žádná radnice, ani ta nejhorší, takovouto věc občanům
zatím nikdy neudělala“ pokračuje Michael Hartman. Bez možnosti zapojení
veřejnosti, která je v naší městské části často odborně na velmi vysoké
úrovni, kvalita veřejné správy a veřejného prostředí rychle degraduje.


V pondělí 29.6.2014 v 8:00 pokračovalo jednání zastupitelstva ze dne
22.6.2015. Jednání 22.6.2015, zahájené v 17:00, nestihlo projednat od
března nahromaděné body ani do pozdních večerních hodin. Předchozí výzvy
zastupitelů, aby starosta konal jednání zastupitelstva častěji,
nevyslyšel. A to přesto, že v okolních městských částech se konají
častěji a sám před volbami častější zastupitelstva sliboval. Dokonce
hovořil o termínu jednou měsíčně.


Na přerušeném jednání přes dotazy opozice odmítl starosta sdělit
přesný termín pokračování. Následně svolal jednání na úřední desce jen 3
pracovní dny předem. Zákon o hlavním městě Praze i jednací řád
Magistrátu přitom hovoří o minimálně 7 dnech. Pro řadu zastupitelů s
výjimkou starosty, který si takto udělal jednání v rámci vlastní
pracovní doby, a koaličních zastupitelů, kteří se s ním na termínu
předem domluvili, je uvolnění z pracovních závazků takto narychlo
problém . Tomu odpovídá skutečnost, že pouze jeden z celkem 8
zastupitelů, kteří nejsou přímo napojeni na koalici, mohl přijít. A to
jen proto, že zastupitelka Juřenová (ODS), je zaměstnána přímo na Úřadě
MČ. Na pořadu jednání přitom byly dosti důležité body jako je rozpočet
obce a účetní závěrka, kde veřejná kontrola občany a opozicí by byla
více než žádoucí.


Proti postupu protestovali hned po vyhlášení všichni opoziční a
dokonce i někteří koaliční zastupitelé dopisy i tiskovou zprávou. Zdá se
však, že nebylo zájmem koalice umožnit zastupitelům práci, ani účast
veřejnosti, a to i za cenu rozporu se zákonem.

Starostou MČ Praha 21 je Zdeněk Růžička (ANO 2011) zvolený v
listopadu 2014 do funkce satorsty koalicí ANO 2011, ČSSD, TOP09 a Pro
Prahu.


Otevřený Újezd je sdružením nezáviských kandidátu usilujících
o otevřený a kompetentní úřad, transparentnost a proti přepolitizaci
veřejné správy na místní úrovni. V minulém období se mu v koalici s
TOP09 a ČSSD podařilo prosadit zvěřejňování smluv na internetu, grant EU
na elektonizaci agend úřadu s cílem zveřejňování dat, zavedení
videopřenosů a videozáznámů ze zastupitelstva, vydávání výroční zprávy o
činnosti odborů úřadu, zavedení Místní Agendy 21 pro řízení MČ ve
spolupráci s veřejností na základě strategických plánů a začlenění MČ
Praha 21 do asociace Zdravých měst.


Kontakty:

zastupitelský klub za Otevřený Újezd, Praha 21

mail: [email protected]

web: www.otevreny-ujezd.cz , http://otevrenenoviny.cz


Praha 21, 2.7.2015
Tisková zpráva Otevřeného Újezda

Odesláno na ČTK, zveřejněno v Otevřených Novinách dne 2.7.2015