Sloupek (sloupky) zastupitele ing. Michaela Hartmana pro Újezdský Zpravodaj – pokračování na novém umístění

Vážení čtenáři,

po určitém váhání, kde by měl archiv mých sloupků pokračovat –  zda na původním místě

https://sites.google.com/a/otevreny-ujezd.cz/2010/clanky-a-nazory/ing-michael-hartman , zde, kde ovšem není samostatná rubrika , nebo je publikovat v nově vydávaných újezdských Otevřených novinách, skvěle redigovaných Zitou Kazdovou, přinášejících neobyčejně zajímavý pohled rozšiřující naše povědomí o fungování Prahy 21 v kontextu  širšího okolí, jsem se rozhodl pro určitou kombinaci.  Články vzniklé po volbách, tj. od října 2014 přenesu sem a pokud to bude vhodné, budu je anotovat a odkazovat také v Otevřených novinách.  Sloupky uveřejněné ve Zpravodaji do 10/2014 zůstanou na svém původním místě zde.
Věřím, že mé, byť subjektivní názory zastupitele, který se snaží sledovat místní dění, aby pomohl lepší budoucnosti své MČ, budou některým z Vás užitečné přinejmenším v tom, že obsahují hodiny poctivé  práce a seznamování s fakty a potřebami MČ Praha 21 a okolí, tak jak k ním jako občan a  zastupitel mám nebo jsem měl přístup.
Shrnují též mé zkušenosti z oblasti profesionální a činnosti předsedy v újezdském okrašlovacím spolku.

Věřím, že čas, věnovaný otevřenému sdílení informací s možností přispět ke zlepšení žívota v naší MČ a jeho rozvoji je smysluplně vynaložený.

Michael Hartman, zastupitel za Otevřený Újezd, zakládající člen okrašlovacího spolku Újezdský STROM a zakládající předseda Školské rady Masarykovy ZŠ