Sloupek zastupitele Pavla Roušara pro Újezdský zpravodaj 9/2015

Vážení čtenáři Újezdského zpravodaje,

na webových stránkách http://otevrenenoviny.cz/ od února vydáváme internetový deník, kde najdete více než 680 článků týkajících se života v Újezdě nad Lesy a jeho okolí, nabídek grantů a dotací, občanského a kulturního života. Každý den 2 -3 články, jejichž autorem se můžete stát i vy. Od září začínáme publikovat  informace k doposud nepředstaveným projektům a informacím z radnice. Nebo snad něco víte o připravovaném P+R parkovišti na nádraží? O projektu příjezdové nádražní komunikace? O přestavbě Levelu na Dům dětí a mládeže? O přeložce potoka, odvádějící kanalizační přepad na Blatově? Nezajímá vás, kdo je zodpovědný za ztrátu 7 mil. Kč, které úřad “omylem” poslal na špatný účet? Proč nemáme přihlášený kamerový systém na Úřadě pro ochranu osobních údajů? Proč musel být odvolán ředitel Kurka a jak dopadla nápravná opatření, která byla škole stanovena?

Spustili jsme diskusní fórum a vaše náměty jsou vítány. Mlčení a ticho Újezd rozhodně neléčí…