Na mimořádném zastupitelstvu MČ P21 ve středu 11.11.2015 podpoří OÚ odvolání starosty Růžičky ( ANO) z funkce

O dalším osudu MČ zřejmě rozhodne mimomořádné zastupitelstvo
11.11.2015, svolané z iniciativy nadpoloviční většiny zastupitelů napříč
politickým spektrem. Jedním z bodů, navržených většinou zastupitelů, je
odvolání starosty Růžičky (ANO 2011) z jeho funkce.

Zastupitelům Otevřeného Újezda se i přes opakovaná jednání se
zastupiteli hnutí ANO nepodařilo nalézt východisko z krizové situace v
městské části, kdy radu městské části postupně opustili oba
místostarostové Jan Slezák a Karla Jakob Čechová a následně byla
vypovězena koaliční smlouva zastupitelů ANO 2011, TOP 09, ČSSD a Pro
Prahu.

Ačkoliv se obě strany dokáží shodnout na potřebě aktuálně řešit
nedostatečné fungování úřadu městské části a to zejména v oblasti
plánování a exekutivního řízení, zcela se rozcházejí v podílu starosty
na vyvolání současné krize.

Zastupitelé za ANO 2011 trvají v novém uspořádání na opětovném
obsazení pozice starosty Zdeňkem Růžičkou a obsazení tří z pěti členů
rady, což zástupci Otevřeného Újezda považují právě za důvody předchozí i
budoucí koaliční nestability.

Hnutí ANO 2011 sice uvádí, že by mohlo jít o řešení dočasné a v
budoucnosti by údajně měla starostu Růžičku nahradit Ing. Šárka Zátková,
současná radní za ANO. Tato spekulace a zejména přístup zastupitelů
ANO, když nebylo vyhověno ani jednomu požadavku Otevřeného Újezda na
odstranění nestability, jež současný stav vyvolala, neumožňuje
zastupitelům Otevřeného Újezda jít do rizika prozatímního řešení. To
navíc nepřináší žádnou šanci na stabilitu a nutnou systémovou změnu
fungování vedení MČ a úřadu.

Pokud k odvolání starosty dojde, bude ANO nuceno akceptovat kritiku
svého současného kandidáta v roli starosty. Pokud ne, starosta Růžička
bude pokračovat s novou koalicí bez účasti zástupců Otevřeného Újezda,
či jako menšinová Rada MČ a přebírá tím plnou zodpovědnost za zlepšení
stavu, v němž se Újezd nyní nachází.

Považujeme za politováníhodné, že dvě nejsilnější uskupení v Újezdě –
ANO a Otevřený Újezd, která navíc mají téměř totožný program a
priority, se nestaly a dosud nejsou kvůli působení a osobním
nevraživostem pana Růžičky přirozenými koaličními partnery. I po
případném úspěšném hlasování o odvolání starosty je Otevřený Újezd
připraven k jednáním napříč volebními stranami v Újezdě nad Lesy,
vedoucím ke stabilizaci naší městské části.

Za zastupitelský klub za Otevřený Újezd
Ing. Michael Hartman, RNDr. Pavel Roušar a Tomáš Fábera
Újezd nad Lesy, 5.11.2015

publikováno v Otevřených novinách