Sloupek zastupitele Pavla Roušara pro Újezdský Zpravodaj – duben 2015

Pavel Roušar, Otevřený Újezd
Na prosincovém zastupitelstvu jsem starostu zaskočil s interpelací s názvem “pell mell”. Do češtiny přeloženo “směsice, bez ladu a skladu”. Kromě jiného jsem upozorňoval na termín územního řízení probíhající na našem stavebním úřadě, ve kterém se MČ jako účastník měla vyjádřit ke změně záměru, ve kterém investor zvýšil počet bytových jednotek. V Komisi územního rozvoje jsme tento záměr nepodpořili a již jsme se jednou odvolali proti výroku stavebního úřadu. Starosta nevěděl a slíbil, že mi odpoví písemně. Neodpověděl, zato do zápisu napsal, že mi bylo odpovězeno ústně. Není to PROSTĚ geniální, takhle se v rámci “nové otevřenosti” zbavit odpovědi?! Je obtížné se zapojovat do veřejné práce, když na jakékoliv doporučení slyšíte, že jsme to mohli udělat dávno sami, že jsme na to měli celé 4 roky… Navíc mě na pracovní schůzi zastupitelů ohledně jednacího řádu starosta překvapil: “Strčte si svou interpelaci Pell mell do pr…!”  To mám za to, že jsem čekal omluvu, že mou interpelaci přehlédl.