Od zahájení koalice proti Otevřenému Újezdu uplynulo 100 dní, po kterou se rozhodl „hájit nezkušeného nováčka“

Praha 21, 12.2.2015

Dnes uplynulo 100 dní vlády nové radnice, která se od počátku radikálně vyprofilovala proti Otevřenému Újezdu. Z celého jednání o kolalici jsme vnímali nepochopitelný strach a snahu vytěsnit vedoucího naší kandidátky z jakékoli  spolupráce.

Přesto jsme se chtěli vyvarovat jednání, kterým radnici Otevřeného Újezda před 5 lety přivítala tehdejší opozice. Ač jsme tehdy byli z našeho pohledu demokraticky vstřícní a nabídli  spolupráci včetně obsazení Kontrolního výboru Zastupitelstva (přeseda – největší politický ideový protipól,  KSČM – RSDr. Pavel Janda),  veškerá zastupitelstva již od prvního dne opozice pod vedením bývalé starostky (dnes již není občanem MČ) obstruovala a pod nesmyslnými vykonstruovanýmí záminkami opakovaně  „odvolávala“ starostu.
Nám by toto vůči nováčkovi připadlo nefér, a to i v případě, že bychom na rozdíl od tehdejších opozičních smyšlenek měli pravdu. Každému by měla být dána možnost, aby se se situací řádně seznámil a novým zajemcům o politický  prostor šance ukázat schopnosti, kterými dokáží obci prospět, dříve než se jim začnou vyčítat případné chyby. Nemělo by být účelem politiky znemožňovat protivníky, leč dát všem možnost spolupracovat  ve prospěch společnosti, která si je k tomuto zvolila, a dělat pro ni správné věci správně.

Na leden slíbila koalice představit své priority.  Nastává čas situaci v obci vyhodnotit. V prosinci si nechala radice schálit 70 milinový rozpočet aniž by oznámila své priority a představila plán, jak by chtěla rozpočet použít. To je odklon od politiky plánování,  na který jsme upozornili při hlasování, ale byli jsme ochotni situaci tolerovat do novou koalicí slíbené lednové doby vypracování jejích plánů (ačkoli radnice měla výrazně snazší pozicí díky vypracovanému strategickému plánu, který obsahuje veřejně projednané a připravené oblasti, ze kterých bylo možné sestavovat akční plány výběrem aktuálních potřeb).

Nynější Radní (Ing. Šárka Zátková, Jaroslava Punová) , Místostarostové (Jan Slezák, Karla Jakob Čechová) a Starosta (Zdeněk Růžička) 
byli zvoleni na zastupitelstvu dne 3.11. 2014 . Obligátních 100 dní „hájení“ tak končí 12.2.2015.