O čem jednala Rada MČ P21 v červnu, červenci a srpnu 2016 – střípky z RMČ v ÚZ 9/2016