Zápisy z jednání Rady MČ P21 na obecním webu

Kompletní zápisy z jednání Rady MČ P21 jsou na obecním webu k nalezení v sekci Samospráva – Zápisy RMČ: http://www.praha21.cz/dokumenty/zapisy-rmc

Nejdůležitější body srozumitelně zpracované zveřejňuje úřad na webu v Aktualitách na hlavní stránce: http://www.praha21.cz/

Zpracováním informací touto formou „Střípků z Rady“ je od března 2016 pověřen Pavel Roušar, místostarosta za OÚ. Vycházejí v každém čísle Újezdského zpravodaje (odkud je přebíráme na tento web) a nyní již pravidelně v Aktualitách na webu MČ P21.

Termíny jednání RMČ do konce r. 2016:
26.7., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12.