O čem jednala rada MČ P21 v dubnu a květnu 2016 – info z ÚZ 6/2016

Od března 2016 je
Pavel Roušar, místostarosta za OÚ,  pověřen zpracováváním informací o jednání Rady MČP21
pro Újezdský zpravodaj.


Zveřejněné informace od března 2016:

http://www.otevreny-ujezd.cz/aktuality/ocemjednalaradamcp21vbreznuadubnu2015
http://www.otevreny-ujezd.cz/aktuality/ocemjednalaradamcp21vunoruabreznu2016


A zde jsou „Střípky z Rady“ za duben a květen,
zveřejněné v ÚZ 6/2016: