Informace o místní Agendě 21 v ÚZ 4/2016, pozvání na Veřejné forum 2016