Probíhá v Masarykově ZŠ krize?

Radnice ANO 2011 disponující po volbách v roce 2014 třemi z pěti radních, starostou a většinou v Zastupitelstvu, rozhodla během své krátké vlády zásadní věc, ke které se pro problémy spojené s nalezením lepšího kandidáta neodhodlala žádná radnice před ní, ač čas od času zaznívala směrem k vedení školy kritika. Odvolala ředitele základní školy Mgr. Miroslava Kurku.

Byla vybrána nová ředitelka, Mgr. et Bc. Alena Sochůrková, na základě výběrového řízení, jehož se OÚ již neúčastnil. Díky nezájmu ANO 2011 o spolupráci jsme skončili v opomíjené opozici.

Jsem zakládajícím předsedou Školské rady při Masarykově základní škole. Podle novely Zákona o školství sdružuje rovným dílem hlavní „partnery“ místního školství – školu, zřizovatele a rodiče. Školská rada má zajímavé kontrolní pravomoci, které za mého předsednictví od roku 2007 dosti využívala. V době, kdy mé děti postupně prošly Masarykovou základní školou jsem do zlepšení školství, vztahů rodičů, dětí, vedení školy a zřizovatele investoval mnoho energie a času. Přesto se o můj názor při řešení nového vedení školy nikdo nezajímal.

ANO v Újezdě nad Lesy poněkud nezvládlo roli nováčka, který má rychle a nezkresleně posoudit, co řídí, zjistit, co je na věcech dobrého a co špatného, dobré převzít a to špatné změnit. V tomto ohledu bylo ANO poněkud zahleděné do sebe a nevěnovalo péči informačním zdrojům mimo okruh svých sympatizantů. Následně se mnoho dobrého poničilo. Nejhorší je asi Hodkovská, která dle tehdejšího ředitele Odboru technické Infrastruktury MHMP Pavla Vermacha mohla být udělána lépe (nevhodný cyklochodník , dešťová voda do kanalizace zvyšující její výtoky do lesa). Místním byla radnicí ANO situace prezentována jinak. Je to i případ změny vedení Masarykovy školy nebo naopak nezávislost ANO umožnila řešit věc, kterou dosud nikdo nedokázal změnit? Možná od obojího trochu.

Po dvou letech od změny ve vedení školy docházíme k bodu, kdy ANO vydává prohlášení „My, zastupitelé Hnutí ANO 2011 v Újezdě nad Lesy, jsme velmi znepokojeni situací, ve které se nachází Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy. Ve chvíli, kdy ze školy odcházejí kvalitní pedagogové a nejsou zajištěni stejně kvalitní pedagogové, kteří by je byli schopni nahradit, bychom byli rádi, aby Rada městské části Praha 21 zaujala jasný postoj k řešení situace a tento postoj komunikovala napříč celým politickým spektrem a také směrem k veřejnosti.“ („Prohlášení zastupitelského klubu ANO 2011 Újezd nad Lesy, 22.5.2017 k situací v Masarykově základní škole v Újezdě nad Lesy“)

“Vzhledem k tomu, že se jedná o újezdské děti a zároveň i naše děti, prohlašujeme, že celá situace nebude žádným způsobem z naší strany politizována a budeme stoprocentně kooperovat s koaličními politiky, aby došlo k nápravě stavu v co nejkratším časovém horizontu.“ uzavírají zastupitelé Hnutí ANO Praha 21.

ANO již na radnici není. Odvolání starosty a radních začalo sporem o nepředložení plánu vedlejší hospodářské činnosti. Ten zastupitelé získali až po změně radnice. Nyní má ANO obavu, že stejným způsobem bude zacházeno s nimi. Chce se však podílet na řešení školy a mít dostatek informaci.

Jsem pro vyslyšení výzvy ANO 2011 z 22.5. , nechme tyto zastupitele podílet se na řešení místního školství a to bez politizování agendy. Právě oni, jako zastupitelé a radní, stanovující složení výběrové komise a potvrzující její rozhodnutí (*1), vědí nejlépe, z jakých důvodů vybrali současné vedení školy, k jakým dohodám ohledně konceptu budoucího vývoje školy došlo a jak byla ošetřena situace pokud by nastaly nějaké komplikace.

Na stole máme petici rodičů žáků 1. stupně školy. Máme i prohlášení 31 pracovníků školy, že situace ve škole není rozhodně neúnosná. Kompetence paní ředitelky byla prověřena v konkurzním řízení před 2 lety a potvrzena v tomto školním roce závěry školní inspekce. Proběhl i audit externí firmou, objednanou Městskou částí Prahy 21, jehož výsledky se zpracovávají, a do této chvíle z něj nevyplynuly žádné signály zavdávající příčinu k panice.

Situace výpovědí čtyř učitelů z 89 rozhodně není tak horká, aby mohla školství v MČ rozvrátit. V každém školním roce docházelo k odchodu učitelů a příchodu jiných. Jistě je však na všech stranách mnoho věcí, které lze zlepšit. Varovným signálům, ač jsou jistě ovlivněny úhlem pohledu, je třeba naslouchat.

Pro zvládnutí aktuální situace navrhujeme za celé OÚ především zvýšenou komunikaci mezi všemi zainteresovanými stranami. Za potřebné považujeme, aby MČ P21 zajistila vhodného mediátora/facilitátora této komunikace, aby došlo k jasnému pojmenování problémů a řešení. Za velmi nešťastné bychom považovali povrchní uklidnění a odsunutí nevyřešených problémů, které by se s ještě větším dopadem opakovaly v budoucnu.

Za zásadní považujeme to, aby MČ pracovala na systémových změnách v oblasti podpory školství, které do budoucna zajistí jasná pravidla, komunikaci a spolupráci školy, MČ P21 i rodičů. Případné změny nesmějí být nahodilé a reagující pouze na aktuální situaci, ale skutečně systémové a dlouhodobé. Také spolupráce s odborníky mimo Újezd by byla zcela jistě na místě.

Co mám napsat na závěr? To hlavní.  Vážím si všech lidí, kteří svou energii vkládají v dobrém do zlepšení školství, a nejen školství. Pojďme udělat vše, co lze, aby se energie rodičů, pracovníků školy i ostatních účastníků procesu vzdělávání netříštily,  nebojovaly proti sobě na základě špatné komunikace, ale navzájem se podporovaly a posilovaly. A aby vše vyústilo v dobré vzdělání poskytnuté tomu nejdůležitějšímu. Našim dětem. Naší budoucnosti.


Ing. Michael Hartman, zastupitel za OÚ a zakládající předseda první Školské rady při Masarykově základní škole

—-

*1) původní text obsahující nesprávnou infromaci o členství ANO 2011 ve výběrové komisi byl nahrazen přesnějším textem . ANO pouze  hlasovalo složení komise a schvalovalo závěr. Poděkování patří  ANO 2011 za laskavé upozornění v prohlášení z 5.6.2017, kde podrobnosti volby ředitele odhalují. Vzhledem k tomu, jak se ANO angažovalo v dosazení svého reprezentanta do Komise vzdělávání a výchovy  Rady MČ Praha 21 stejně jako do Školské rady MZŠ, bylo logické se domnívat, že hnutí, které má dostatek mandátů si to prosadit, bude monitorovat výběr nového ředitele ve výběrové komisi.  Jak jsem si nyní ověřil na radnci, ve skutečnosti se tak nestalo. Za neověřenou hypotézu použitou na podporu apolitického přizvání ANO k aktuální diskusi o fungování MZŠ se omlouvám..