Zastupitelstvo MČ Praha 21 smetlo ze stolu návrh na odvolání místostarosty (ČSSD) a otevřelo cestu k nákupu budovy Ideal Lux

Praha 21,  20.3.2017, informace OÚ

Zastupitelstvo MČ Praha 21 konané v pondělí 20.3.2017 projednalo oficiální dopis majitele IdealLux o odstoupení od záměru koupit pozemek v majetku MČ pod budovou a vybudovat Alzheimer centrum. Důvodem odstoupení od realizace záměru je nepochopitelná negativní kampaň proti záměru výstavby a provozu Alzeheimer centra. Majitel se dopisem táže, zda MČ využije předkupní právo při zvažovaném prodeji budov.  

S ohledem na ochranu zájmu občanů před ztrátou kontroly nad osudem budovy a pozemku schválili zastupitelé drtivou většinou  záměr nákupu budovy. Jediný zastupitel, Petr Duchek (SÚL a Patrioti – Volba pro Prahu 21), se zdržel vyjádření názoru; ostatní zastupitelé návrh Rady MČ Praha 21 jednomyslně podpořili.

Zastupitelstvo dále rozpočtovým opatřením vyčlenilo prostředky na nákup budovy IdealLux do rozpočtu MČ a to využitím finanční rezervy z předchozích let. Pro bylo 10 koaličních zastupitelů.

Zastupitelstvo schválilo plnění rozpočtu MČ za rok 2016.  Přesto, že během rozpravy nezazněly žádné připomínky, dva zastupitelé ANO se zdrželi, dva nehlasovali. Jeden byl nepřítomen. Rozpočet schválilo 11 zastupitelů.

Jednání Zastupitelstva trvalo celkem 4 hodiny a projednalo všechny body programu. Ve stanoveném čase řádně proběhly interpelace občanů i zastupitelů. V první části jednání chyběl jeden zastupitel za ANO, ke konci již bylo zastupitelstvo kompletní.

Během jednání oznámila starostka MČ Praha 21 Karla Jakob Čechová, že úřad má nového tajemníka, Ing. Josefa Orlovského.

Po neúspěšném odvolávání místostarosty RNDr. Pavla Roušara (Otevřený Újezd) na minulém zasedání zastupitelstva, se v úvodu opozice opětovně snažila odvolat tentokráte  místostarostu Jana Slezáka (ČSSD).  Pro zůstalo jen 6 zastupitelů, proti bylo 8 zastupitelů, zastupitel Hartman (OÚ) se zdržel, napadený Jan Slezák nehlasoval.  Zastupitelstvo tak neshledalo nahrávku údajné místostarostovy kompromitující řeči, pouštěné do mikrofonu zastupitelem Duchkem, za dostatečný důvod, aby se věcí zabývalo.