Pokračující diskuse k přechodu u Coralu v ÚZ 9/2017


Zastupitel OÚ Ing. Michael Harman výše uvedeným článkem reagoval v ÚZ 9/2017 na příspěvek člena Dopravní komise Rady MČ Ing. Broučka v ÚZ 7-8/2017:


…, kterým pan Brouček reagoval za sloupek zastupitele Michala Hartmana v ÚZ 6/2017:

Sloupky našich zastupitelů v ÚZ 6/2017