Připomínky MČ P21 k Posudku EIA pro I/12 – Ing.Arch. Jan Záhora a RNDr. Pavel Roušar

Připomínky MČ P21
k Posudku EIA pro přeložku I/12, zpracované Ing.Arch. Janem Záhorou
(OÚ) ve spolupráci s RNDr. Pavlem Roušarem (OÚ) jsou v příloze.

Přípomínky přednesl místostarosta Pavel Roušar na veřejném projednání dokumentace vlivů záměru na
životní prostředí a posudku o vlivech záměru na životní prostředí „přeložky I/12 Běchovice – Úvaly“ dne 07.11.2017 od 14.00 hod. v hotelu Olšanka, s.r.o., Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3.