Volte Otevřený Újezd, volte č. 9! Nástěnka OÚ 2. září 2018, exkurse na nástěnky ostatních volebních uskupení


2.září 2018_OÚ a ODS

2.září 2018_ČSSD a TOP09

2.září 2018_Svobodní a ANO

2.září 2018_KSČM a Patrioti


2.září 2018_celkový pohled, Hulická ulice u ÚMČ P21