Příspěvek MUDr. Zity Kazdové (OÚ) v Újezdském zpravodaji 9/2018: úspěch přichází s vizí, plánem a dlouhodobou systematickou prací