Metropolitní plán je věcí každého pražana. Připravme se, připomínkujme, zlepšeme vyhlídky na vlastní život v Praze!

Info k Metropolitnímu plánu na nástěnce OÚ:

Přehled aktuálního obsahu všech nástěnek volebních uskupení v Újezdě nad Lesy u ÚMČ v Hulické ul.,
foceno 21.5.2018:


ČSSD a TOP09

Svobodní a ANO 2011


KSČM a SÚL Patrioti