Jednání zastupitelsva dne 11.6.2018 a nevhodný stav 25 jednosměrných ulic

Pokud vůbec v obytné části jednosměrky, pak pro cyklisty průjezdné v obou směrech„.  To se snažil dne 11.6.2018 na jednání zastupitelstva prosadit zastupitel za OÚ ing. Michael Hartman:

V pondelí 11.6.2018 proběhlo veřejné
jednání zastupitelstva, kde mi neprošel návrh 1) implementovat v dopravě jenom
taková řešení, které úplně odpovídají schválenému dopravnímu generelu
2) tam
kde řešení neodpovídají technickým či jiným podmínkám generel aktualizovat
.

Názor pro ani proti nevyjádřili zastupitelé: Dastychová, Diepolotová, Jenšovská, Juřenová,
Zátková, Fábera, Jeníček, Mergl a Slezák, čímž si de fakto vzali osobní
zodpovědnosti za prodlužování stávajícího stavu jednosměrek.

V roce 2013,
jsem zvedl ruku jenom s tím, že důvěřuji odbornosti dopravní komise a že
schvalovaný generel říká: „Je vhodné, aby všechny jednosměrné komunikace
byly zpřístupněny v obou směrech pro cyklisty a netvořily jim tak překážky v
cestě
„. To se ovšem nestalo a moje důvěra ve schopnost komise pracovat s fakty
i moderními příklady řešení u nás a v zahraničí klesla. Snažím se
tedy zachraňovat situaci cyklistů a obyvatel postižených lokalit alespoň návrhem
usensení, které by vedlo k doplňění svislých značek, umožňujících obousměrnost
cyklistů…

Bohužel zatím marně. Budeme se muset s nevhodnými jednosměrkami
vyrovnat nejméně do září (další řádné jednání ZMČ ). Nebo ještě déle?? Do té
doby doporučujeme zasílat k sitaci připomínky a podněty, které se budou
vyhodnocovat.

V diskusi zastupitlé
 odváděli pozornost z Dopravního generelu
(schválen ZMČ a policií ČR) na Cyklogenerel (neschálen policií) a místo okamžitého
řešení nesouladu dopravního generelu se skutečností se přidali k návrhu Šárky
Zátkové odsrunout řešení na září a neřešit již generel, ale cyklogenerel
aktualizací cykogenerlu.  Aktualizaci
cyklogenerelu jsem také podpořil, ale odmítl stáhnout svůj návrh na okamžité
řečení situace dodržením policií schálěného generelu.

Za Otevřený
Újezd halsoval pro okamžité řešení  Pavel
Roušar, podpořila jej také starostka K.J.Čechová a zastupitel Tomáš Koustký.

Překvapením
bylo nehlasování Tomáše Fábery, který byl za OÚ navržen místostarostou s náplní
cyklistické dopravy. Vyzval jsme jej, aby své jednání zdůvodnil a poskytl mu
volný prostor k vyjádření v tomto prohlášení. 
Vyjádřil se, že jej k neúčasti na hlasování vedly rodiné zdavotní události
a nemožnost soustředit se pro délku projednávaného bodu. Současně Tomáš Fábera
rezignoval na kandidátku OÚ a nebude již v příštích volbách kandidovat. Vyjadřujeme
Tomášovi v jeho rodinných zdravotních věcech svou spoluúčast. 

V následné
komunikaci se objevila snaha vinit ze současné situace cyklokordinátora
(podřízen Odboru majetku a investic – OMI) a poukazovat na průběh posledního
jednání dopravní komise. Problém jednosměrek a implemetace odlišné od DG však
začal na Odboru majetku a investic MČ již v únoru tohoto roku a to tichým
podáním žádosti o implemetaci dnešního řešení na úřední desce, zřejmě aby si
toho nikdo ze zastupitelů a lidí nevšiml.

Implemetaci
jednosměrek za 800 tisíc podle 5 let platného generelu, neaktualizovaného ani
dotazem dotčených obyvatel předem, realizovanou jinak než je v dokumentaci,
vidí OÚ jako velmi neblahý postup. Trvá na uvedení do souladu s platným
Dopravním generelem
umožnujícím v Zónách 30 jízdu cyklistu v obou směrech a řádném
procesu aktualizací a jejich schalování u zásadních domumentů
jako je např. Dopravní
generel.

Předloha návrhu usnesení je v příloze.
(podklad obsahuje
také zákres 25 ulic, kde v mapách
Dopravního Generelu je u návrhu řešení v
legendě vždy
jasně u všech symbolů pro směrnost připojena obousměrnost pro cyklisty)