Příspěvky RNDr. Sikače (OÚ) a MUDr.Kazdové (OÚ) v Újezdském zpravodaji 6/2018: jednosměrky, újezdská cyklistika, připomínkování záměrů MČ