Metropolitní plán: data a informace

Další setkání k prvnímu kolu projednání návrhu nového územního plánu Prahy – Metropolitnímu plánu:


 Setkání s občanskými iniciativami a spolky se uskuteční 25. 6. 2018 od 18:00
v Sále architektů na Staroměstské radnici, Praha 1, 4. patro.

 Tématem
setkání bude zhodnocení obsahu předloženého návrhu Metropolitního plánu
na základě zpracovaných posouzení a doporučení k podávání připomínek
k návrhu
plánu v rámci společného jednání.

 Prosím o potvrzení účasti e-mailem na adresu
[email protected].

 

Aktivity a termíny k projednání návrhu
nového územního plánu Prahy – Metropolitního plánu, které jsou ještě
před námi v nejbližší
době:

 


·        
27. 6. 2018 od 9:00 – Společné jednání o návrhu Metropolitního plánu,
Střední hala Průmyslového paláce, Výstaviště, Praha 7. Jednání je
veřejně přístupné a bude možné ve vymezeném čase vznášet dotazy na
přítomné zástupce pořizovatele, zpracovatele, zástupce dotčených orgánů.


·        
28. 6. 2018 od 17:00 – Poslední veřejné představení návrhu MPP s následnou diskusí v CAMPu –
v Centru architektury a městského plánování.


·        
Informační kontejner putuje do 28. června 2018
po městských částech
– přehled zastavení je např. zde:
http://metropolitniplan.praha.eu/jnp/cz/jak_se_seznamit/index.html


·        
Výstava o Metropolitním plánu v prostorách CAMPu,
Vyšehradská 57, Praha 2 probíhá do 27. července
2018. Na výstavě jsou přítomni i zástupci IPR a UZR
pro možnost konzultací.


 


Termín podání připomínek veřejnosti k návrhu plánu
je stanoven do 26. 7. 2018.  Pro přípravu připomínek je připravena aplikace na adrese:
pup.praha.eu/mp, kde zároveň naleznete návod, jak připomínku podat.


„Doporučuji Vám také sledovat jednání zastupitelstva vaší
městské části. V těchto
dnech
probíhají v řadě městských částí jednání zastupitelstva, které má na programu
připomínky podávané městskou částí.“

V příloze informační tisk k vyhodnocení návrhu UP před společným jednáním předložený na Zastupitelstvu
HMP 14. 6. 2018

 

z informace Petry Kolínské, radní pro územní rozvoj MHMPMetropolitní plán a Strategický plán Prahy
v Otevřených novinách
souhrnně v rubrice
ZDE.