Návrh zásadních připomínek MČ Praha 21 k Metropolitnímu plánu

Rada
MČ Praha21 zveřejnila svůj návrh zásadních připomínek k Metropolitnímu
plánu. Zásadní připomínky městských částí mají v procesu připomínkování
větší důraz, než připomínky spolků a jednotlivých občanů. Věnujte proto ve vlastním zájmu pozornost tomuto návrhu zásadních připomínek za MČ P21, najdete je v ON: https://otevrenenoviny.cz/mc-praha-21-navrh-zasadnich-pripominek-metropolitniho-planu-ke-schvaleni-na-jednani-zastupitelstva-23-7-2018-pripominkujte-do-9-7-2018/

K tomuto návrhu můžeme našemu úřadu poslat své vlastní připomínky či korekce, či nesouhlas s uvedeným a to do 9.7.2018. Úřad
(OMI) by měl naše občanské připomínky do zásadních připomínek MČ
zapracovat a výsledný dokument pak předložit ke schválení zastupitelstvu
MČ P21, které se koná 23.7.2018 od 18 do 20 h ve velké zasedačce úřadu.


Připomínky k Metropolitnímu plánu lze podávat též rovnou na MHMP a to do
26.7.2017 – komplet informace v ON ve speciální rubrice: https://otevrenenoviny.cz/category/tema/uzemni-plan/