Stručně z Otevřeného setkání Otevřeného Újezda (OÚ) v dubnu

V pátek 6.4.2018
proběhlo v restauraci u Čížků měsíční Otevřené setkání Otevřeného Újezda. Na setkání se
probraly aktuální otázky MČ v uplynulé době i některé budoucí výhledy. Tématem
byla situace na Rohožníku (na základě podnětu přítomných občanů) ,
otázka referenda petičního výboru P. Duchka (pro schálení na březnovém jednání zastupitelstva nedostatečná podpora), chvályhodný rozvoj
aktivit v oblasti dobrovolnického úklidu v MČ (Rohožník, okolí Hodkovské, Blatov,
individuální dobrovolníci)  jakož i
neuspokojivý vývoj v oblastech,
kde se stále nedaří v MČ prosazovat změny. 

Diskuse k referendu
se stočila k znění otázky, kde panovaly jak názory, že je v pořádku, tak názor
sdělený OÚ již na jenání zastupitelstvu, že může vést k situaci, kdy její naplnění by bylo v rozporu se zákonem a předpisy.  Doplnění původní otázky „Souhlasíte a
požadujete, aby Zastupitelstvo městské části Praha 21 zachovalo na sídlišti
Rohožník v budově Živonínská 1630 zdravotní středisko?“ dodatkem  „po rekonstrukci“ již ze strany
zastupitele OÚ na jednání březnového zastupitelstva padlo. Během debaty u Čížků byla přítomným
občanem navržena i jiná varianta, kde jako nešťastné je vnímáno jen uvedení
konkrétní adresy, tj.  „Živonínská 1630“. Pokud by konkrétní údaj byl
z otázky vypuštěn, mohlo by být na Rohožníku v případě kladného rozhodnutí
referenda potenciálně vytvořeno náhradní řešení po dobu rekonstrukce, což
by umožnilo otázku legitimně položit. Diskutující se shodli, že podpora takovéto
otázky by byla z pohledu OÚ jednoznačná a nevyvolávala pochybnosti a rozpory, kvůli
kterým se někteří zastupitelé nedokázali rozhodnout pro ani
proti.

Setkání skončilo v pozdních hodinách společnou cestou domů a přípravou některých účastníků na úklidovou akci lesa následující den.