Voda a půda mají být chráněny Ústavou. Iniciativa KDU-ČSL, petice k podpisu

KDU-ČSL spustila petici za ústavní ochranu vody a půdy! Proč? 
 

Voda je nenahraditelnou surovinou, bez které není možný život.


Úrodná půda je základním předpokladem pro zemědělství a obživu obyvatel.


Země nám byla svěřena, abychom o ni pečovali a předali ji našim dětem a vnoučatům. 
Zkrátka – Voda nad zlato!
Proto ji chceme chránit nejvyšším zákonem České republiky, Ústavou.

Další informace včetně petice a seznamu petičních míst najdete na novém 
webu www.vodanadzlato.kdu.czPROČ CHRÁNIT PŘÍRODU?

Země nám byla svěřena do správy, jinou nemáme.
Stejně jako předchozí generace máme
povinnost o ni pečovat a předat ji v pořádku dalším generacím.

Zdroj: KDU-ČSL, srpen 2019