NE pro kanál Dunaj-Odra-Labe. Tisková zpráva KDU-ČSL

Výstavba kanálu Dunaj-Odra-Labe je nevýhodná ve všech variantách. Navíc může ohrozit i zdroje pitné vody, hodnotí projekt KDU-ČSL

Tisková zpráva
6.11.2019


Lidovci nesouhlasí s plánovanou výstavbou vodního kanálu
Dunaj-Odra-Labe (dále D-O-L). Zpochybňují také studii proveditelnosti
celého projektu, která přinesla více nezodpovězených otázek než
konstruktivních odpovědí. Studie prokázala, že záměr je investorsky a
ekonomicky nevýhodný ve všech variantách. Podle poslance KDU-ČSL a
bývalého ministra zemědělství Mariana Jurečky může navíc výstavba
ohrozit okolní zdroje pitné vody, voda z průplavu se totiž dostane do
kontaktu s podzemními i povrchovými vodami.„Kanál urychlí šíření invazivních druhů a patogenů. Průplav také
zasáhne do vysokého počtu vodohospodářsky významných vodních útvarů,
prochází přes infiltrační oblasti zdrojů pitných vod. V praxi to
znamená, že může dojít ke znečištění pitné vody,“
jmenuje rizika
stavby Marian Jurečka, kterého udivuje i fakt, že kanál podle studie
nepočítá s dnes realizovanými a plánovanými protipovodňovými opatřeními.
V případě povodní by se tak voda odváděla kanálem, což ale odborníci
nedoporučují.


Zásadní slabinou celého záměru jsou podle něj také úzká a neprůchodná
místa na zahraničních úsecích na Labi, Dunaji i Odře. Pokud nedojde k
odstranění těchto těžko dostupných míst, není možné části řek adekvátně
využívat k dopravě. „Navíc v projektu chybí zcela zásadní posudek,
který by zhodnotil vliv výstavby na půdu. Celkově se jí zabere asi 50
kilometrů čtverečních,“
upozorňuje.


Jurečka zmiňuje také chybějící seriózní průzkum u domácích firem, který
by ukázal, jaké zboží a komodity by chtěly po kanále firmy dopravovat.
Podle Jurečky bychom za 645 miliard korun měli v České republice
vybudovanou vysokorychlostní železnici. „Kromě vysokorychlostní
tratě preferuji také budování dálnic a rychlostních komunikací, které
přinesou na větším území zlepšení dopravy pro všechny občany a také
hospodářský rozvoj regionů,“
dodal lidovecký poslanec.


Senát uspořádal na konci června veřejné slyšení, které upozornilo na závažné nedostatky studie proveditelnosti. „Odhady
a předpoklady ekonomických, celospolečenských a environmentálních
významů a vlivů záměrů jsou nepřesvědčivé, potřeba a pozitivní přínos
záměru nebyl prokázán,“
komentuje výsledek senátorka KDU-ČSL Jitka
Seitlová. Dodává, že podle odborníků není možné brát v potaz ekonomické
vyhodnocení studie, chybí totiž správná metodika zpracování, která je
navíc v rozporu s postupy požadovanými EU.„Nelze než souhlasit s názorem dopravních expertů, že naše země
potřebuje zajistit udržitelnou, rychlou a bezemisní mobilitu dopravních
sítí po celé ploše území ČR a propojení s ostatními zeměmi. Ale finančně
náročný D-O-L, ve srovnání se současnou rychlejší a energeticky méně
náročnější železnicí, není řešením. Může naopak způsobit značné a
nevratné škody,“
říká Seitlová. Upozorňuje také na neobvyklý postup
ministerstva dopravy, které si zadalo další studii k posouzení projektu
D-O-L. „Nechalo ji ale vypracovat Sdružením DOL, které výstavbu prosazuje. Nejsem si jistá, zda takovýto posudek může být objektivní,“ uzavírá Seitlová.

Zdroj: KDU-ČSL