Otevřené setkání OÚ v září 2020

Milí občané, milí újezďané,

od r. 2010 vám nabízíme možnost pravidelného setkání a výměnu názorů,

podnětů a informací nejen o Újezdě nad Lesy:


OTEVŘENÉ SETKÁNÍ Otevřeného Újezda se koná

v pátek 4. září 2020 od 19 do 21 h
ve Vinárně na Blatově, Čentická 2067 – na rohu ulic Čentická a Polenská


Pro své náměty, žádosti a otázky k dění v Újezdě nad Lesy

využijte též kontakt na zastupitele:

RNDr. Pavel Roušar: [email protected] 


Jste vítáni!