Otevřené setkání OÚ v únoru 2020

Milí občané, milí újezďané,
od r. 2010 vám nabízíme možnost pravidelného setkání a výměnu názorů,
podnětů a informací nejen o Újezdě nad Lesy:

OTEVŘENÉ SETKÁNÍ Otevřeného Újezda se koná
v pátek 7. února 2020 od 19:00 do 21 h
v hospodě U Čížků, Nadějovská 1466, 190 16 Újezd nad Lesy

Pro své náměty, žádosti a otázky k dění v Újezdě nad Lesy
využijte též kontakt na zastupitele:
RNDr. Pavel Roušar: [email protected]

Jste vítáni!