Otevřené setkání OÚ v červnu 2020

Milí občané, milí újezďané,
od r. 2010 vám nabízíme možnost pravidelného setkání a výměnu názorů,
podnětů a informací nejen o Újezdě nad Lesy:

OTEVŘENÉ SETKÁNÍ Otevřeného Újezda se koná
v pátek 5. června 2020 od 19:00 do 21 h
  ve Vinárně na Blatově, Čentická 2067 – na rohu ulic Čentická a Polenská
190 16 Újezd nad Lesy

POZOR, přesouváme se do „letního lokálu“ u Procházků!

Prosíme o vzájemnou ohleduplnost a dodržení doporučení pro společenský kontakt v době postpandemické 🙂

Pro své náměty, žádosti a otázky k dění v Újezdě nad Lesy
využijte též kontakt na zastupitele:
RNDr. Pavel Roušar: [email protected]

Jste vítáni!