Sloupek zastupitele v Újezdském zpravodaji 4/2021

Odvolání paní ředitelky základní školy radou městské části usvědčuje samotnou radu z neschopnosti delegovat, kontrolovat a vytvářet podmínky pro partnerskou spolupráci. Rada tímto odvoláním nic nevyřešila. Naopak, jen dokázala, že nemá řízení věcí v obci pod svou kontrolou.
Mám řadu důvodů, proč s odvoláním nesouhlasím a přikloním se na stranu těch zastupitelů, kteří se pokusí toto špatné a chybné rozhodnutí nějakým způsobem změnit.
Osobně totiž považuji paní ředitelku za osobu na svém místě. Mluvím z vlastní zkušenosti a vlastního srovnání. Jako starosta jsem do školy chodil často a toto prostředí jsem znal. A asi před čtvrt rokem jsem měl příležitost projít si budovu druhého stupně a obsáhle s paní ředitelkou diskutovat aktuální problémy.
Z informací které mám, nepovažuji odvolání paní ředitelky za odpovědné. Mé vidění celé situace není černobílé. Vnímám ale řadu pochybení naší radnice, ke kterým se bohužel nechce hlásit. Je škoda, že tato chybějící sebereflexe vyústila v krok, který naše školství poškozuje a vyvolává tolik nejistoty.

Zemřel pan dr. Schmidt, kterému chci věnovat krátkou vzpomínku. A také chci poděkovat všem jeho pokračovatelům, kteří převzali jeho štafetu. Zemřel také Slávek Hrabal, bývalý starosta Klánovic, který měl u nás v Újezdě řadu přátel a známých. A musím vzpomenout i na paní Slabochovou, spolupracovnici z radnice, která rovněž podlehla covidu. Dovolte mi vyjádřit svou hlubokou účast jejich rodinám a známým.