Sloupek zastupitele v Újezdském zpravodaji 9/2021

Tak tu máme opět velmi špatný záměr naší radnice – nenávratně zničit park na Blatově. Myšlenka rozšíření hlavní silnice mezi Újezdem a Běchovicemi pro vyhrazený pruh pouze pro autobusy, cyklisty a taxíky v tichosti dospěla k vydání územnímu rozhodnutí stavebním úřadem. V tichosti, bez jakéhokoliv projednání s veřejností nebo s námi zastupiteli. Víte snad něco bližšího o projektu na rozšíření silnice už od blatovské zastávky? Že parčík na Blatově před Kossuth wellness centrem má ustoupit třetímu pruhu a má zde vzniknout obrovská betonová zeď, možná i se svodidly? Že se vykácí spousta ochranné zeleně a stromů v parku, který dnes chrání obyvatele nižší Starokolínské před obrovskou intenzitou dopravy na hlavní? Nebo že rozšířením mostku u rybníka pomine poslední důvod, proč se stále ještě daří zamezit návratu kamionů přes Újezd? Navíc bez přechodu mezi Ochozkou a rybníkem – dnes nebezpečné přecházení zítra již bude nemožné.
Záměr jsem v minulosti podpořil. Vzešel z dopravní komise a předpokládal, že vznikne v první řadě studie, která by posoudila, jak často a kam až kolony v ranní špičce sahají a kde by tento pruh měl smysl.Jak často sahají kolony až k zastávce? Zdaleka ne tak často, abychom budovali pruh i ve městě. Určitě by to neměl být důvod dále posilovat rozdělení Újezda hlavní komunikací a místo parku budovat opěrné zdi. Dle mého názoru velmi špatná realizace původně dobrého záměru. Třetí pruh v intravilánu je chybou, navíc nenávratně zničí park. To chceme? NE.