letošní Forum2000

Svět, ve kterém chceme žít
to je téma letošní konference Fórum2000, která se koná v Praze
10.-12. října 2010
Účastníci budou hledat způsoby jak pozitivně ovlivnit životní prostředí, jak nalézt nové a méně bezohledné strategie růstu, jak nalézt rovnováhu mezi duchovními a materiálními hodnotami. Diskutovat se bude o naší odpovědnosti za stav světa.
Celý program bude k disposici na  www.forum2000.cz