Odpověď panu Vítu Bártovi

Otevřený Újezd podporuje občanské aktivity vedoucí k zlepšení společenské situace u nás doma a v naší zemí jako celku. Svou příslovečnou troškou se zapojil i do fundrisingu nadějného projektu Rekonstukce státu.

V dnešní době podivné žurnalistiky  (vynese „veliké kauzy“ aby je pak málokdy dosledovala do konce, kdy se jasně ukáže, zda obvinění byla pravdivá či křivá, a pokud křivá, kdo za ně nese odpovědnost a jak zamezit tomu, aby se to neopakovalo, a pokud pravdivá, jak byli viníci potrestání a zamezeno opakování kauzy – o seriozní a vážné investigativaosti vůbec nemluvě) a všeobecného zapomínání (abych zmínil jen to nejkřiklavější, kde je dnes například kritika bezprecedentní amnestie zastavující naslepo kauzy s odhalenou ekonomickou trestnou činností, která svými důsledky dodnes na společnost dopadá, či vyvození politické zodpovědnosti pro poslance, kteří jejího autora, Václava Klause, v druhém prezidentském období zvolili? )

Pokud se této věci (paměť a svědomí společnosti) nedokáže ujmout stát, přesněji řečeno jeho politická reprezentace, nebo existující pojistné mechanismy (žurnalistika), je velmi potěšující, že se věci ujme občanská společnost. Výsledkem takového spravedlivého a nestranného prověření politiků je pak například níže citovaná odpověď překvapenému „bijci“ korupce Vítu Bártovi. Zkrátka, již nebude možné jen slibovat blabla, rozhodovat by měly (tak jako kdysi) zejména činy. Věřím, že podrobné sledování politiků projektem Rekonstrukce státu a férová zpětná vazba občanům může mnohé změnit k lepšímu.

Jako jeden příklad za všechny současné a budoucí „odpovědi Vítům Bártům“ níže citovaný článek:

Vážený pane Bárto,

v reakci na to, že jsme Vám spolu s dalšími bývalými
poslanci z jiných stran udělili BLABLA cenu za boj s korupcí, píšete, že
by si ji „zasloužil někdo úplně jiný“ a žádáte omluvu.

Výběr kandidátů probíhal tak, že jsme prozkoumali
všechna hlasování o zákonech Rekonstrukce státu v minulé sněmovně včetně
pozměňovacích návrhů, ohodnotili je podle toho, zda byla prokorupční,
protikorupční či neutrální, a následně zjistili, kdo nejvíce hlasoval
pro prokorupční či nehlasoval pro protikorupční.  Za rozhodující
považujeme poslední hlasování, neboť pokud někdo nejprve zákon podpoří a
v následujícím hlasování (např. po vrácení senátem, vetu atd.)
nepodpoří, není to k ničemu – tímto způsobem například v minulosti
několikrát neprošlo zrušení poslanecké imunity.

Ocitl jste se takto ve spodní části seznamu, byť před jinými poslanci z TOP09 a ODS – to už jsou ale další BLABLA ceny.

Ve své reakci nezpochybňujete, že jste hlasoval pro
zamítnutí prvního návrhu zákona o zrušení anonymních akcií, díky kterému
se tento nejjednodušší způsob utajování vlastnictví mohl omezit už o
dva roky dříve.

Také nezpochybňujete, že jste nebyl přítomen u
hlasování o zrušení anonymních akcií v květnu 2013. Píšete, že jste byl
na dovolené a že to nevadilo, protože návrh byl přijat naprostou
většinou. Tak úplně jedno to nebylo. Jednak nebylo do poslední chvíle
jisté, jestli opoziční poslanci podpoří mírnější vládní verzi, a navíc:
přísnější pozměňovací návrh, který zbytek klubu VV podporoval, neprošel
právě o jeden hlas (http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=57753). 
Rozhodla tedy také Vaše dovolená. Je samozřejmě vaše svaté právo být
v době schůze na dovolené. Stejně tak je ale naše právo poukázat na
toho, kdo jde do sněmovny zatočit s korupcí, a potom si zrovna v době
sněmovní schůze (bývají méně než jednou za měsíc) naplánuje dovolenou a
odjede navzdory tomu, že je měsíc dopředu jasné, že se bude hlasovat o
jednom z mála protikorupčních zákonů, které se k hlasování minulé
sněmovny vůbec dostaly.  Život je otázka priorit, a tímto rozhodnutím
jste je dal najevo.

U zákona o rozšíření pravomocí NKÚ jste se u finálního
hlasování zdržel. Říkáte, že jste se spletl, ale kvůli výsledku nemělo
smysl hlasování zpochybňovat. To může být klidně pravda, jenomže nikde
ve stenoprotokolu to zaznamenáno není, a nemůžete po nás bohužel chtít,
abychom při analýze hlasování sněmovny toto zohledňovali – to by asi
najednou mnohá prokorupční hlasování byly jen omyly. Z analýzy vašeho
hlasování prostě plyne, že jste hlasoval pro přísnější návrh VV, ale u
výsledného návrhu jste se zdržel. Kdyby podobným způsobem postupovali
například sociální demokraté v případě zrušení anonymních akcií,
neprošlo by dodnes vůbec nic.

O Vámi zmiňovaném návrhu zákona o majetkových
přiznáních se ve sněmovně nikdy nehlasovalo, a proto jsme Vaše hlasování
nemohli vzít v potaz.

Je tedy zřejmé, že Vaším hlasováním jste k prosazení
systémových změn týkajících se některé z 9 oblastí Rekonstrukce státu
nijak nepřispěl. BLABLA cenu za boj s korupcí v minulé sněmovně si podle
nás z výše uvedených důvodů zasloužíte.

Za Rekonstrukci státu

Jiří Boudal, projektový manažer

Zdroj: http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/pro-media/2125-odpoved-panu-vitu-bartovi

Projekt Rekonstrukce státu – http://www.rekonstrukcestatu.cz/