Od 3.11.2014 může mít MČ Praha 21 novou samosprávu vzešlou z říjnových komunálních voleb

Praha 21, 1.11.2014

vedení radnice v za Otevřený Újezd v souladu se svým cílem otevřenosti a transparentnosti umožňí městské části Praha 21 fungovat bez zbytečných průtahů s novou samosprávou vzešlo v komunálních voleb.

Starosta RNDr. Pavel Roušar, který nyní dokončuje výkon své funkce, již svolal na pondělí 3.11.2014 jednání zastupitelsta. Na měm mohou noví zastupitelé složit zastupitelský slib, nic jim pak nebrání sestavit novou samosprávu obce, Radu, vybrat z jejího středu starostu a vytvořit další orgány jako jsou výbory zastupitelstva poradní komise rady.

Termín  3.11.2014 vyplývá z dodržení lhůty pro svolání zastupitelstva dané jednacím řádem, který udáva, v jakém minimálním přesdstihu lze jednání zastupiteů platně svolat.
K aktu svolání zastupitelstva dochází bez zbytečných průtahů hned následující pracovní den po ukončení lhůty pro odvolání proti výsledkům voleb, která vypršela v pátek 24.10.

Soud následně potvrdil, že neeviduje žádné stížnosti na průběh voleb v naší městské části. Cesta k samosprávě nejlépe odpovídající aktuální vůli voličú je tedy volná.

Také tři naši zastupitelé za Otevřený Újezd, RNDr. Pavel Roušar,  Ing. Michael Hartman a Ing.arch Jan Záhora  mohou již 3.11.2014 složit slib a nic jim pak nebrání podílet se na jednání o složení nové samosprávy MČ Praha 21.

Zveme všechny, kdo se zajímají o dění v obci a není jim jejich místo k životu lhostejné. Očekává se, že na jednání bude představen koaliční program nové radnice a nastvena hlavní pravidla pro fungování samosprávy a Úřadu MČ Praha 21 na dalši 4 roky. 

Zastupitelstvo začíná od 17.00 v Divadelním sále Masarykovy základní školy.

Pozvánka, program a materiály pro zastupitele: zde.