Opravník obecných omylů opozice

ČTYŘI
ROKY SE OBJEVOVALY S ŽELEZNOU PRAVIDELNOSTÍ. Mýty a fámy o
příšerných věcech, které páchá újezdská radnice! Tato sekce je pokračováním již dříve otevřené diskuse na téma Fakta a Mýty na původních stránkách Otevřeného Újezda.
První
místo v píli a fantazii při vymýšlení nejkreativnějších mýtů má bezesporu pan zastupitel Duchek ( zvolen za Věci
Veřejné, posléze přejmenován na SÚL a nakonec Patriot) Jeho
tvorba je pak hlasitě nebo v tichosti sdílena dojemně svornou
újezdskou opozicí. Ze záplavy urážek a bulvárních senzací,
které pan zastupitel Duchek za čtyři roky vyprodukoval, jsme
vybrali jeho favority. V Opravníku Opakovaných Omylů Opozice je
krátce uvádíme na pravou míru:

FÁMA:
starosta nesežene na Praze žádné peníze

REALITA:
jenom
v roce 2014 Újezd nad Lesy získal 49 milionů korun – tj. celou
desetinu rozpočtu Prahy, určeného pro všech 57 městských částí.
Byly investovány do kanalizace a komunikací.

FÁMA:
Újezd nemá žádné peníze z grantů

REALITA:
od
roku 2011 získal Újezd nad Lesy přibližně 30 milionů korun z
grantů a dotací, mnohdy ve spolupráci s místními spolky a
organizacemi. Byly určeny pro sport, sociální služby, zateplení
školy a školky, rekonstrukci parku před školou, elektronizaci
agend úřadu, rádce Rozcestník, Katalog služeb, digitalisaci
agendy stavebního úřadu, prevenci krádeží, péči a výsadbu
dřevin a další. Smlouvy a dokumentace jsou k vyhledání na
www.praha21.cz

FÁMA:
místní agenda (MA21) je nesmyl

REALITA:
tato fáma je mimořádně oblíbená.
Zastupitelé za VV, KSČM a ODS svými
nekonečnými negacemi na téma MA21 ve skutečnosti odmítají
způsob vedení obce, v němž se občané podílejí na rozhodování
o své městské části, přičemž jim úřad k tomu připravuje
podmínky.
Co je totiž podstatou MA21?
Otevřená správa obce se skutečnou účastí veřejnosti! Za tento
způsob moderní správy Újezda jsme od r. 2010 získali již dvě
ceny Ministerstva vnitra. Současné volební sliby o otevřenosti radnice od
zuřivých odmítačů MA21 z tohoto pohledu poněkud ztrácejí na
věrohodnosti…

FÁMA:
Újezdský zpravodaj …

REALITA:
plivání na Újezdský zpravodaj (ÚZ) je druhou nejoblíbenější
disciplínou. Skutečnost je ale taková, že renomovaná nezávislá
společnost OTEVŘETE.CZ při svém hodnocení Otevřenosti veřejné
správy v soutěži OTEVŘENO x ZAVŘENO zjistilo, že

( ÚZ) delší dobu poskytuje velký prosotor alternativním názorům,
zejména opozici, ale i občanům.“

http://www.otevrete.cz/hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/cena-verejnosti-2012/hlasovani-zavreno-svoboda-projevu-2012/#zp8
Navíc
od roku 2012 mají všichni zastupitelé v každém čísle
Újezdského zpravodaje stejný prostor pro své názory – to, že
někteří jej nevyužívají, je pouze jejich vizitka (
ne)komunikace s občany. Podrobněji k mýtům o ÚZ na:

https://sites.google.com/a/otevreny-ujezd.cz/2010/faktaamyty/2faktaamytyokoloujezdskehozpravodaje

FÁMA:
Školní inspekce zakázala besedy starosty ve škole

REALITA:
besedy nikdo nikdy nezakázal, naopak, byly po
upozornění Školní inspekce zařazeny do školního plánu 🙂 A
jaké je starostovo „desatero újezďáka“? Podle opozice
trestuhodné…posuďte sami:


Desatero
správného Újezďáka:

1.Řiď
se těmito zásadami vždy a všude, bez ohledu zda jsi ve škole, na
hřšti nebo doma. Jsi Újezďák? Ano, kažý správný Újezďák
se těmito pravidly řídí! Buď hrdý na svů domov, na místo, kde
vyrůstáš!

2.Měj rád své rodiče, važ si jich a pomáhej
jim. Pomáhej ale také svým spolužákům, kamarádům a
učitelům.

3.Pomáhej starým lidem, věnuj jim alespoň
pozdrav (Pamatuj, že i ty budeš jednou na jejich místě)

4.Mluv
pravdu a když dáš někomu slib, tak ho dodrž! Nikdy nelži,
chceš-li být respektován, uznáván a ctěn ostatními.

5.Nikdy
nepoužvej ošklivá slova, neber si špatný příklad z ostatních.
Buď lepším a jdi ostatním příkladem!

6.Nikdy nikomu
neubližuj, nenič to, co ti nepatří. Nikdy nedělej to, co bys
nechtěl, aby ti dělali druzí. Buď veselý a raduj se ze všeho,
co se ti podaří.

7.Ochraňuj přírodu, stejně tak všechny
rostliny a tvory pro radost sobě i druhých.

8.Měj důvěru
ve své učitele i spolužáky. Mají tě rádi a věří ti, oplať
jim to stejnou mincí.

9.Žij zdravě. Nekuř a nepij alkohol
a ani to nikdy nezkoušej!

10.Každý den vykonej alespoň
jeden dobrý skutek. Dobrým skutkem uděláš radost svým blízkým,
ale i cizím lidem.

FÁMA:
starosta rozvrátil úřad – pomoooc!

REALITA:
Poněkud méňe bombastickou pravdou ovšem je
to, že starosta má zkrátka vysoké nároky na efektivitu práce,
zvyšování odbornosti zaměstnanců, a na poskytování kvalitního
servisu pro občany.
Jak by se
občanům líbilo, kdyby tyto nároky neměl?

FÁMA:
těžba v Klánovickém lese je nadměrná

REALITA:
jedná se o ukázkový zastírací informační
manévr, který se traduje přibližně od r. 2008. Informace o
„devastující těžbě Lesů ČR“, která je větším ohrožením
než plán na přeměnu 130 ha lesa na soukromý golfový areál, si
od bývalé paní starostky jako štafetu upravovanou během let
předávají zejména ti, kteří pro les nikdy nehnuli ani prstem.
Pravda je taková, že Klánovický les má ze zákona statut lesa
hospodářského s omezeními danými Přírodní rezervací v jeho
části. V lese hospodaří státní podnik Lesy ČR podle
desetiletých hospodářských plánů. Plány jsou vytvářeny
odborníky s ohledem na chráněná území a v r. 2011 proběhlo v
Újezdě vůbec první veřejné připomínkování tohoto plánu.
Byl zohledněn především požadavek na minimalizaci kácených
pasek. Oprávněným trnem v oku uživatelům lesa jsou rozježděné cesty po
těžbě, ale i v tomto bodu je státní podnik Lesy ČR ochoten stav
kontrolovat a zlepšovat.

Dalším
faktem je, že v r. 2013 se nám po osmi letech soustavné práce
podařilo dosáhnou změny územního plánu a znemožnit tak stavbu
zamýšleného golfového hřiště v Klánovickém lese. Je to
největší úspěch občanské společnosti, spolupráce laické i
odborné veřejnosti a zastupitelské demokracie ve prospěch
veřejného zájmu v Praze od 90´ let.

Od r. 2007
spolupracujeme s LČR nejprve na úrovni občanských aktivit a po r.
2010 na úrovni MČ a vytváříme síť lesních stezek a lesních
hřišť. Vehemence, s jakou si pan zastupitel Duchek přivlastňuje
veškeré zásluhy o lesní hřiště v Pilovské, a vydání od
vydání ve svých novinách stupňuje příval sebechvály, je až
dojemná. Místo opájení se svým dokonalým mýtem by pan Duchek
mohl svou energii věnovat pravidelné údržbě a úklidu hřiště.
Jenže! to už je reálná práce, která se nedá „okecat“…:-)

FÁMA:
radnice chce, aby v obytných zonách jezdily kamiony

REALITA:
jedná se o novější, záměrně šířenou
fámu. Ojevila se v souvislosti s tím, že MČ P21 zamítla změnu
územního plánu, kterou chtěla prosadit developerská firma pro
umožnění bytové zástavby na Blatově.
Opravník
obecných omylů opozice je docela zábavné psát. Proti žlučovitým
a urputným obviněním a urážkám na hranici žalovatelnosti
postavit fakta. Jsou mnohem méně „zábavná“, ale tak už to s
fakty bývá. A pokud vám připadají obvinění radnice tak jasná
a logická, nazapomeňte, že

„Pravda
je jediná věc, které nechce nikdo věřit.“ G.B.Shaw

„Pravda
se liší od výmyslu tím, že výmysl musí být pravděpodobný.
Pravda ne.“ Mark Twain

Smutné
je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou
vždy plní pochybností.“ Bernard Russell