Otevřený Újezd k prvnímu jednání Zastupitelstva 3.11.2014

Praha 21, 5.11.2014

V pondělí 3. listopadu proběhlo první ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21.
Zastupitelstvo svolal starosta RNDr. Pavel Roušar ( Otevřený Újezd) v nejbližším dostupném termínu po volbách, aby bylo možné demokraticky předat vedení obce do rukou nově zvolených zastupitelů.

Zasedáním provázela předsedající MUDr. Zuzana Dastychová (ODS) jako nejstarší člen zastupitelstva.
Přítomno bylo všech 17 zastupitelů, kteří v úvodu složili slavnostní slib.  Většinovou koalici 9 zastupitelů sestavilo vítězné ANO ( 5 mandátů) s ČSSD ( 1 mandát), Pro Prahu ( 1 mandát) a TOP 09 ( 2 mandáty).

Otevřený Újezd upozorňuje na složení slibu zastupitelem Romanem Březinou (Pro Prahu), který nyní musí do 3 dnů vyřešit svůj konflikt se zákonem, spočívající v souběhu výkonu funkce vedoucího Odboru životního prostředí a dopravy a nové funkce zastupitele. Tento souběh zákon nepřipouští. Přitom právě Březinův hlas je rozhodující pro křehkou většinu koalice. Pokud nadále zůstane Březina vedoucím odboru a po ustavení koalice se vzdá mandátu zastupitele, koalice je v podezření, že si svou většinu “koupila” výměnou za ponechání Březiny v dosavadní funkci, v níž dlouhodobě podává nepřesvědčivé výsledky.

V této souvislosti Otevřený Újezd upozorňuje, že pokud bude v Újezdě pokračovat propojování politiky s obsazováním klíčových postů na úřadě, Újezd bude stále trpět nízkou odbornou kvalifikací úřadu a trvalým nebezpečím vydíratelnosti a neobjektivnosti v rozhodování ve správních řízeních.

V průběhu zasedání Otevřený Újezd poukázal na alarmující návrh na vypuštění interpelací občanů z ustavujícího jednání Zastupitelstva, který podala vítězná strana ANO 2011. Interpelace jako demokratický mechanismus a možnost zapojení občanů do jednání Zastupitelstva schválila do jednacího řádu minulá koalice v reakci na uzavřenost předchozích zastupitelstev. Bod interpelace je pevnou součástí jednacího řádu a občané i zastupitelé mají vždy od 18.00 v den konání zastupitelstva jasně stanovenou možnost ptát se tajemníka úřadu a dalších nositelů místní samosprávy na cokoliv, co je zajímá.

Návrh byl nejen nedemokratický, ale také pro rozpor s jednacím řádem nesprávný a nehlasovatelný. Přesto si koalice trvá na tom, že byl s ohledem na jeho účel správný.

Otevřený Újezd podá u orgánu pro dozor nad výkonem veřejné správy žádost, aby se vzniklou situací zabýval a nevznikl tu nebezpečný precedent pro chování koalice v budoucnosti. V demokracii, která spočívá na trvalém dodržování zákonů a jimi stanovených pravidel všemi subjekty, bez ohledu na jejich sílu či velikost, nelze stanovená pravidla libovolně obcházet, a to ani dočasně. Takové postupy jsou vždy pro fungování demokracie nebezpečné.

Otevřený Újezd podpořil návrh na zvolení pana Zděňka Růžičky starostou neboť respektuje vůli voličů vyjádřenou poměry hlasů a po představení kandidáta neshledal žádné důvody pro jeho nezvolení. Podpořil také kandidáty do Rady MČ Praha 21, kteří se na naši žádost představili. U osoby koalicí navrženého místostarosty Jana Slezáka jsme byli proti z důvodů principiálních neboť po těchto volbách bylo možné díky síle a konstelaci nových mandátů sestavit koalici bez něj,  což si také podle vyjádření z pléna na zastupitelstvu mnozí občané přáli.

Jako opoziční strana jsme usilovali o předsednictví Kontrolního výboru. Náš návrh koalice nepodpořila. Předsedou Kontrolního výboru se stala MUDr. Dastychová (ODS). Je sice zastupitelka druhé nejsilnější opoziční strany, ale bude při jakékoliv kontrole nakládání s majetkem MČ vystavena střetu zájmů, neboť vedoucím Odboru majetku a investic ( OMI) je její stranický kolega a člen kandidátky ODS. Připomínáme, že OMI je odbor ovládající největší část rozpočtu, s největší potřebou stanovit pravidla a fungující procesy při výkonu správy majetku a územním rozvoji.

Nabídka profesionalizovat Kontrolní výbor – doposud zcela nefunkční orgán zastupitelstva – do smysluplné instituce pomáhající a chránící demokratické principy, kterou přednesl Otevřený Újezd, stále platí, nebyla ale vyslyšena.

Oficiální cestou koalice nenabídla Otevřenému Újezdu žádné zastoupení v orgánech zastupitelstva.

Je právo každého vybrat si své partnery. Je právo nás ostatních poukazovat, že to byla ze strany vítěze voleb nešťastná volba. První znepokojivé kroky nové koalice to potvrzují.

RNDr. Pavel Roušar
Ing. Michael Hartman
Ing. arch. Jan Záhora

zastupitelé za OÚ