Budoucnost Újezda delší než jedno volební období

Program Otevřeného Újezda pro Újezd je navázáním na věci započaté a již hotové, s přesahem do budoucna.
Neplánujeme na jedno volební období.
Aktuální úkoly řešíme v souvislostech celkového rozvoje Újezda.
Odmítáme megalomanské a jednorázové excesy.
Kontinuita, postupná náprava neblahých dědictví, plánovaný rozvoj, prohlubování již dosažených cílů, komunikace a spolupráce s občany  – to je nejrozumnější a nejšetrnější způsob správy věcí veřejných.

Myslíte si to také?
Pak dejte hlas kandidátce č. 6 – Otevřený Újezd a  svou volbou dejte Újezdu budoucnost delší než jedno volební období!
Děkujeme.