Klíčoví zaměstanci úřadu MČ Praha 21 včetně tajemníka nemají zájem o svou práci ?

Dva hlavní vedoucí odborů (OŽPD a OMI), tajemník a řada
dalších zaměstnanců, by podle všeho raději volila
kariéru zastupitele, než svoji současnou práci. Vyplývá to z počtu pracovníků
úřadu, kteří opakovaně kandidují ve volbě do místního zastupitelstva.

Jako pracovníci státní správy jsou si vědomi, že funkce člena zastupitelstva
městského obvodu nebo městské části je neslučitelná s funkcí vykonávanou
zaměstnancem zařazeným do úřadu tohoto městského obvodu nebo městské části
hlavního města Prahy ( § 5/2 a 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí ve
spojitosti s § 49 zákona o hlavním městě Praze).

Pokud by byli zvoleni, musejí klíčoví zaměstnanci ze svých funkcí do 3 dnů odstoupit a na
tento krok jsou zřejmě nabídnutím své kandidatury připraveni.

Pro vedení úřadu a radnici nicméně toto jednání znamená nemalý problém a 
personální riziko.  Úřady, jejichž úředníci jsou nestranní profesionálové,
nečelí každé 4 roky riziku ztráty kličových zaměstnanců, odlivu know-how a  zmaření investice do vzdělání. Mají také
mnohem nižší míru podjatosti a zneužívání informací ve styku s veřejností.

Bohužel nejsou neobvyklé ani případy rozhodování na politickou objednávku,
které zejména v naší MČ vedlo v minulosti k velkým chybným rozhodnutím, která
všichni již dobře známe ( stavba polyfunkčního domu, výtok kanlizace do přírodního
parku a rezervace, atd.). Proto se současné vedení radnice snaží úřad odpolitizovat,
za což však sklízí tvrdou kritiku a útoky, zejména nyní, před volbami. Jiná
cesta, než profesionalizace v řízení obce, k lepšímu fungování úřadu a naší MČ
nicméně není.

Jaká bude cesta naší MČ, rozhodnou nakonec brzy sami voliči.