Sloupek zastupitele Michaela Hartmana pro Újezdský zpravodaj – 12/2014

Naše nabídky na koaliční spolupráci byly odmítnuty. Jsme mimo
koalici.
Čtěte Aktuality na www.otevreny-ujezd.cz.

Co dál? Jako dřív, pracovat. Pojďme využít příležitosti: ANO 2011
má většinu jak v městské části, tak na MHMP. Nabídněme podporu této příležitosti. Zveme i občany, aby se zamysleli nad podněty ze svého okolí, jak této konstelace využít.

Jako zastupitelé za
OÚ nabízíme konzultační hodiny na podporu aktivním občanům. Jde nám o naši MČ.
Buďme i ostražití, aby se neopakovalo
období, kdy radnice stínila veřejnost od informací, plnila úřad
straníky a neodborným rozhodováním v izolaci měnila příležitosti MČ v průšvihy (např. Polyfunkční dům, přepady kanalizace).

Ustavující Zastupitelstvo proběhlo 3. 11. 2014. Škoda, že přes opakované výzvy občanů nikdo nevysvětil, proč má být místostarostou J. Slezák, ač šlo letos poprvé sestavit koalici bez morálně
kontroverzního politika.
My před 4 roky pro svůj krok vysvětlení měli, a své cíle, záchranu
lesa a otevření MČ veřejnosti, splnili.