Sloupek zastupitele Michaela Hartmana pro Újezdský zpravodaj – 1/2015

Vítejte v roce 2015. Jaký bude?

Z veřejných projednávání víme, jaké věci městská část potřebuje a zahájili jsme na
nich práci v komisích. V současné radnici jsem k pokračování v komisích mož-nost nedostal, budu však jako předseda
spolku Újezdský STROM nadále usilovat,
aby byly dobré podněty realizovány.

Důležitý je například přechod pro chodce na
křižovatce Plhovské a ulice Račíněveské,
kde se díky hustotě obyvatel a nárůstu
provozu stává podnět žáků školy i zdejších obyvatel stále důležitější. Jde o napojení zástavby Klánovický les I, II a III
s okolím PENNY a restaurace Level.

Nové
komise také dědí otázku řešení pěších
a cyklistických tras napříč jižní hranicí
obce, kde je plánován budoucí obchvat.
Jde o spojení na Kolodějě, Hůrku, Sibřinu,
Květnici a Dobročovice. V loňské aktualizaci plánů Ředitelství silnic a dálnic nebyla tato řešení obsažena.
Je společným
úkolem aktivních občanů a MČ zjistit, zda
jen nebyly do dokumetace zahrnuty,
nebo je třeba začít intenzivně pracovat
na změně.