Sloupek zastupitele Michaela Hartmana pro Újezdský zpravodaj – 2/2015

V minulém sloupku jsem psal o potřebě přechodu pro chodce u Cafe Coral na konci Plhovské proti Rápošovské. Veřejná projednávání konaná minulou radnicí vynesla tento požadavek dosti vysoko mezi potřebami obyvatel Újezda. Zájem o toto místo se projevil i v plánech budoucích dopravních změn. Bohužel, v současné chvíli , zdá se, nereagují na zvýšený zájem občanů o dané místo složky úřadu zodpovědné za úklid, takže se v okolí často povalují neuklizené odadky. Dříve bych využil Komise žvotního prostředí RMČ Praha 21 , které jsem byl členem, abych sjednal nápravu. Po volbách jsem byl jako předseda okrašlovacího spolku Újezdsý STROM a opoziční zastupitel z komise vyloučen (resp. nebyl novou radou potvrzen), prosím tedy alespoň touto cestou, aby se MČ pravidelného úklidu místa ujala.

Rád budu v zájmu občanů věc interpelovat také na březnovém jednání zastupitelstva městské části 23.3. (pokud nebudou interpelace hlasováním zastupitelů nové koalice jako v listopadu zrušeny).