Sloupek zastupitele Michaela Hartmana pro Újezdský zpravodaj – 7/2015

Blíží se jednání zastupitelstva konané jediný den před
nejzazší zákonnou lhůtou. Dřívější jednání sice starosta
v reakci na mou snahu sestavit skupinu pracovitých zastupitelů mailem slíbil, ale neudělal.

Program překvapivě neobsahuje některé podstatné záležitosti, například schválení
plánu bytového hospodářství a VHČ (vedlejší hospodářské
činnosti) na rok 2015. Ten byl díky vcelku opodstatněným
námitkám Finančního výboru zastupitelstva, ke kterým se
ztotožnili i opoziční zastupitelé, vyjmut z rozpočtu a zůstal
neschválen. To ovšem starostu, který nemá rád „zbytečné
formality“ evidentně netrápí.

Netrápí ho zřejmě ani Výroční zpráva o činnosti odborů
úřadu rok uplynulý rok. Výroční zprávy se staly postupně
se vylepšujícím materiálem pro hodnocení rozvoje MČ
a komunikaci s veřejností. K dispozici je výroční zpráva
MČ za rok 2011 (58 stran), VZ MČ 2012 (94 stran) a VZ MČ
2013 (111 stran). Bývaly vždy prezentovány zastupitelstvu
a veřejnosti v březnu. Kdy bude mít MČ poslední výroční
zprávu za uzavřený rok 2014? Na to se chci ptát na nadcházejícím jednání zastupitelstva.

Přeji nám všem hezké prázdniny , užijte si i prochá

zek do přírody v okolí. Sousedé a ostatní dobrovolníci
obnovují jižní „ovocnou“ cestu v pokračování Ježovické.
Podařilo se dohodnout zlepšení režimu úklidu MČ v lese
podél stezek galerie. Na straně Klánovic jsou za hájovnou krásně opravené rybníky, které převzalo do péče
MHMP