Sloupek zastupitele Michaela Hartmana pro Újezdský zpravodaj – 4/2015

Jaká je situace Hodkovské? V srpnu
2009 navrhla radnice ODS bez veřejného projednání špatný projekt. Že je
špatný, v tom je dnes celkem shoda.
Po roce 2010 bylo radnicí Otevřeného
Újezda proto domlouváno, že dojde
k úpravě respektující veřejná projednání s občany, oddílné řešení povrchové vody a nový dopravní Generel
z roku 2013. Firmou Zavos bylo slíbeno upravené řešení levnější nebo
stejně drahé jako to původní.

Před volbami v roce 2014 byly již MHMP připraveny i peníze.
Dnes si nejsem jist, zda nové vedení
MČ dělá dostatek pro to, aby se realizovalo slibované lepší řešení.

Proběhlo
prý jedno jednání starosty Růžičky na
Magistrátu, bohužel zápis z jednání
není. Výsledkem je, že se projekt opravovat nebude a bude se prostě stavět.
Vzniknou široké chodníky a ve zbylé
části vozovky nepůjde jezdit v obou
směrech ani parkovat. Kola budou jezdit po chodníku. Je otázkou, zda mít
rychle špatné řešení nebo později
lepší. A zda dokážeme přimět Magistrát a jeho kontraktory k plnění
slibů daných MČ.