Děkujeme dobrovolníkům a blahopřejeme ke svátku 5.12.2015

Milí dobrovolníci, kteří
věnujete svůj čas a energii nezištné pomoci svým bližním, nebo místu, o
které se staráte a které zvelebujete,

5. prosinec vyhlásila
Organizace spojených národů v roce 1985 mezinárodním dnem dobrovolníků.
Svátek dobrovolníků připadá letos na sobotu, v jejímž podvečeru chodí
nadělovat Mikuláš.  Přejeme vám, abyste v košíku, nebo v punčoše za
oknem našli dobrou vůli, uznání a poděkování.
Bez dobrovolníků svět nemůže fungovat, ať už se věnují  lidem s
handicapem, dětem, seniorům, sociálně vyřazeným, zvířatům, přírodě,
svému okolí nebo jsou třeba dobrovolnými hasiči.

Přijměte co nejsrdečnější poděkování a povzbuzení.

Pavel Roušar za Otevřený Újezd

zveřejněno v ON dne 4.12.2015